Διαδικτυακή Πύλη

   
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
8η Γιορτή Φράουλας στο Παραδείσι

8η Γιορτή Φράουλας στο Παραδείσι
Δελτία Τύπου
07
05
15
Καλοκαιρινά μαθήματα μουσικής προπαιδείας

Καλοκαιρινά μαθήματα μουσικής προπαιδείας
06
05
15
Ημερίδα για τον Ροδιακό τουρισμό

Ημερίδα για τον Ροδιακό τουρισμό
05
05
15
Δελτίο τύπου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων , που βρίσκονται εντός πόλεων , κωμοπόλεων και οικισμών
05
05
15
Δελτίο τύπου ΔΟΠΑΡ

Δελτίο τύπου ΔΟΠΑΡ