Διαδικτυακή Πύλη

   
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δελτία Τύπου
27
06
16
Ανακοίνωση του γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Αμερικανικής πρεσβείας της Αθήνας

Ανακοίνωση του γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Αμερικανικής πρεσβείας της Αθήνας
27
06
16
«Τροποποίηση θεσμικών πλαισίου για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος κομμωτών-κουρέων και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών»

«Τροποποίηση θεσμικών πλαισίου για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος κομμωτών-κουρέων και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών»
27
06
16
Δωρεά διαγραμμιστικού μηχανήματος στο δήμο Ρόδου

Δωρεά διαγραμμιστικού μηχανήματος στο δήμο Ρόδου
24
06
16
Ανακοίνωση της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας για την αποκτήση άδειας επαγγελματία πωλητή στην Λαϊκή Αγορά Αγ. Δημητρίου Πόλεως Ρόδου

Ανακοίνωση της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας για την αποκτήση άδειας επαγγελματία πωλητή στην Λαϊκή Αγορά Αγ. Δημητρίου Πόλεως Ρόδου