Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ι. Καμπούρης πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Προέδρους και τους αρμόδιους Χωρικούς Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων Καμείρου, Αταβύρου, Νότιας Ρόδου και Λινδίων.


Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε τους Προέδρους για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου προς τους πολίτες, καθώς επίσης τους υπενθύμισε το θεσμό των Δημοτικών Ανταποκριτών και τη δυνατότητα που αυτός παρέχει στους πολίτες που αδυνατούν για κάποιο λόγο να μετακινηθούν, αλλά μπορούν να εξυπηρετηθούν από το σπίτι τους. Επιπρόσθετα, τους ξενάγησε στο Επιχειρησιακό Κέντρο του Δήμου και τους εξήγησε όλες τις νέες εφαρμογές που θα τεθούν σε λειτουργία στο άμεσο διάστημα.


Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε διεξοδικά για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και τις τακτικές πλέον επισκέψεις κοινωνικών λειτουργών και νοσηλευτών σε όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και για τα προνοιακά επιδόματα που δικαιούνται να λαμβάνουν συμπολίτες μας, προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος μαζί με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας Ρομά, επεσήμανε την προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να λυθεί το ζήτημα με τον καταυλισμό στο Καρακόνερο με τον διαμοιρασμό των 58 νοικοκυριών μέσα στην ευρύτερη κοινωνία. Μια λύση η οποία θα απομακρύνει το ενδεχόμενο μιας νέας γκετοποίησης και θα εντάξει τους Ρομά στην τοπική κοινωνία.
Τέλος, μετά την ανταλλαγή απόψεων για όλα τα ανωτέρω θέματα, ο Αντιδήμαρχος ευχαρίστησε τους Προέδρους για την παρουσία τους και ζήτησε τη συνεργασία τους προκειμένου να προωθηθούν οι ψηφιακές εφαρμογές και παρακάλεσε για την υποστήριξή τους στην εύρεση κατοικιών για τους Ρομά.
Εκ του γραφείου τύπου

 

NO COMMENTS