Συγκέντρωση Στοιχείων Ροδίων της Διασποράς

0
225

Οι Ρόδιοι της διασποράς είναι ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Η παρούσα δημοτική αρχή επιθυμεί να ενισχύσει και να διευρύνει τους ήδη υπάρχοντες άρρηκτους δεσμούς των απανταχού Ροδίων. Μέσα από το γραφείο Αποδήμων Ροδίων, αποσκοπεί στην συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία και εξυπηρέτηση τόσο των συντοπιτών μας που ζουν στο εξωτερικό, όσο και αυτών που έχουν επαναπατριστεί και ζουν μόνιμα στη Ρόδο.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι αναγκαία η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία τους. Ευελπιστούμε στην συμβολή σας για τη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών και ευχόμαστε με την βοήθεια σας η προσπάθεια μας να ευοδωθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 22413 61327, και στα email: deshatzidiakos@gmail.com.
Δρ. Δέσποινα Χατζηδιάκου
Σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα Πολιτισμού, Διεθνών Σχέσεων και Αποδήμων

 

 

 

NO COMMENTS