ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΜΕ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΙΑ

 για την Εγγραφή στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μοσχόβη του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023.

 

Γνωστοποιείται ότι, την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023, αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη  της Α.Μ.Κ.Ε. Ρόδου, https://amkerodou.gr/nea/, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή βρεφών στον “Βρεφονηπιακό Σταθμό Μοσχόβη” της Α.Μ.Κ.Ε. Ρόδου, για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 73/20-02-2023 δημόσια πρόσκληση του προέδρου της Α.Μ.Κ.Ε. κ. Γεωργίου-Ευθυμίου Τριάντου, Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρόδου.

 

Οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 20/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Μ.Κ.Ε. και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κατάταξης, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά προτεραιότητας και πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς–κηδεμόνες, μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Μ.Κ.Ε. Ρόδου https://amkerodou.gr/nea/ , με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής (CTRL & F και πληκτρολόγηση του Αρ. Πρωτοκόλλου της αίτησης), σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ

Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης    Δήμου Ρόδου

Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δ.Β.Π.Σ ΜΟΣΧΟΒΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ – ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ Δ.Β.Π.Σ. ΜΟΣΧΟΒΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΝ Δ.Β.Π.Σ. ΜΟΣΧΟΒΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΣΧΟΒΗ

NO COMMENTS