Τηλεφωνικό κέντρο Δήμου Ρόδου: 22413 61200

9. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
10. Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Μητρώων
11. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
12. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών
13. Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων
14. Διεύθυνση ΚΕΠ
15. Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων

16. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
17. Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης
18. Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού