Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 526 - 550 of 635

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)«για τη συντήρηση όλων των ανελκυστήρων του Δήμου»

Έναρξη15/03/2017

Λήξη22/03/2017

Αρχείο Προκήρυξης

anelkistires.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου »

Έναρξη14/02/2017

Λήξη20/03/2017

Αρχείο Προκήρυξης

kaysima.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) ''για την ταχυμεταφορά φακέλων και μικροδεμάτων "

Έναρξη08/03/2017

Λήξη20/03/2017

Αρχείο Προκήρυξης

16973.pdf

Προμήθεια επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων της ΔΕ Ρόδου, Δήμου Ρόδου, έτους 2017

Έναρξη24/02/2017

Λήξη17/03/2017

Αρχείο Προκήρυξης

entypa2017.zip

Προμήθεια-χορηγία εισιτηρίων για την κοιλάδα των Πεταλούδων τα οποία θα ακυρώνονται στο μηχάνημα που θα προμηθευτεί ο Δήμος για τούτο το σκοπό

Έναρξη22/02/2017

Λήξη02/03/2017

Αρχείο Προκήρυξης

13320_22-02-2017_19451.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ

Έναρξη02/02/2017

Λήξη01/03/2017

Αρχείο Προκήρυξης

sgourou.zip

Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φαγητού catering για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Ρόδου, έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.000 ευρώ με φπα

Έναρξη24/01/2017

Λήξη10/02/2017

Αρχείο Προκήρυξης

catering.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)για την «προμήθεια αναμνηστικών δώρων και γευμάτων για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Ρόδο» έτους 2017

Έναρξη28/02/2017

Λήξη01/02/2017

Αρχείο Προκήρυξης

14458.pdf

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έναρξη02/01/2017

Λήξη31/01/2017

Αρχείο Προκήρυξης

prokiryxiypotrofion.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”

Έναρξη29/01/2017

Λήξη12/01/2017

Αρχείο Προκήρυξης

antalaktika1.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου

Έναρξη14/12/2016

Λήξη06/01/2017

Αρχείο Προκήρυξης

leasing.zip

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 1ΤΒ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ

Έναρξη29/12/2016

Λήξη05/01/2017

Αρχείο Προκήρυξης

109478.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: «Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου»

Έναρξη28/11/2016

Λήξη30/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

diakiriksi.zip

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΛΥΣΙΟΝ»

Έναρξη29/11/2016

Λήξη20/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

ialisio.zip

«Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000 ευρώ με φπα (κωδ.10/6615.0001.0001)»

Έναρξη22/11/2016

Λήξη12/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

ektyposeis01.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)για τον ««έλεγχο, την αποτύπωση, τον ανασχεδιασμό και την κοστολόγηση με σκοπό την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου»

Έναρξη28/11/2016

Λήξη05/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

paidikes.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τoυ Δημάρχου) για την προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου

Έναρξη29/11/2016

Λήξη05/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

100662.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη17/11/2016

Λήξη01/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

egatalelimena.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη23/11/2016

Λήξη30/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

99010.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τoυ Προέδρου του Δ.Σ) για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων

Έναρξη23/11/2016

Λήξη28/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

klimatistika.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη17/11/2016

Λήξη23/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

pirosvestires.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη15/11/2016

Λήξη21/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

96686.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΜΕ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ (µε τη διαδικασία της α̟πευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ∆.Σ)

Έναρξη16/11/2016

Λήξη21/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

oikoskeves.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικού του Δήμου Ρόδου 2016»

Έναρξη27/10/2016

Λήξη21/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

diakirixigala.zip

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραμματοθυρίδων του Δήμου Ρόδου ( με απευθείας ανάθεση του Δημάρχου)

Έναρξη11/11/2016

Λήξη18/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

95351.pdf

Displaying 526 - 550 of 635