Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 551 - 575 of 721

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έναρξη30/05/2017

Λήξη29/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

MONOSEIS.pdf

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη19/06/2017

Λήξη29/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

ΡΕΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ.doc

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη19/06/2017

Λήξη27/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

ΡΕΜΑΤΩΝ-ΔΥΤΙΚΗΣ.doc

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2017

Έναρξη20/06/2017

Λήξη26/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

epanaliptikiparalies.zip

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ επτά (7) θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ΝΕΩΡΙΟΥ

Έναρξη07/06/2017

Λήξη22/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

unnamed-file.pdf.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

Έναρξη30/05/2017

Λήξη20/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

episkeyesktirion.pdf

Περίληψη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων πρακτικών, κτλ, της ΔΕ Ρόδου, Δήμου Ρόδου, έτους 2017

Έναρξη02/06/2017

Λήξη19/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

vivliodetiseon.zip

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ »

Έναρξη30/05/2017

Λήξη19/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

ΦΘΟΡΩΝ.pdf

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ »

Έναρξη18/05/2017

Λήξη17/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

ΚΡΗΤΙΚΑ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) ''για την συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης "

Έναρξη14/06/2017

Λήξη16/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

filaximesaionikis.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

Έναρξη30/05/2017

Λήξη15/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

EPISKEVESENTOSPL.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Έναρξη31/05/2017

Λήξη14/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

PARALIES.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

Έναρξη30/05/2017

Λήξη13/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

PLAKOSTROTA.pdf

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων: α) Συγκροτήματος σχολείων Βενετοκλείου Ρόδου , β)Συγκροτήματος σχολείων Αγίων Αποστόλων Ρόδου , γ) ΓΕΛ Κρεμαστής , δ) Γυμνασίου Αφάντου & ε) Γυμνασίου Γενναδίου, για εννέα (9 ) χρόνια και ειδικότερα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως 30.6.2026

Έναρξη05/05/2017

Λήξη09/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

kylikeia.zip

«Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου-συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης της ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.408 ευρώ με φπα (κωδ.70/7131.0008)»

Έναρξη23/05/2017

Λήξη08/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

parkometra1.zip

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη31/05/2017

Λήξη07/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ-ΗΥ-2017.zip

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ »

Έναρξη23/05/2017

Λήξη06/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

asklipiou.pdf

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ »

Έναρξη15/05/2017

Λήξη06/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

ΦΘΟΡΩΝ-ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ.pdf

Έναρξη09/05/2017

Λήξη31/05/2017

Αρχείο Προκήρυξης

isidoros.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Ελαστικών Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Ρόδου »

Έναρξη05/05/2017

Λήξη31/05/2017

Αρχείο Προκήρυξης

elastika.zip

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ »

Έναρξη09/05/2017

Λήξη29/05/2017

Αρχείο Προκήρυξης

mesanagrou.pdf

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών έτους 2017

Έναρξη18/05/2017

Λήξη29/05/2017

Αρχείο Προκήρυξης

HLEKTYLIKA.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: « ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ »

Έναρξη03/05/2017

Λήξη24/05/2017

Αρχείο Προκήρυξης

leivada.pdf

«Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου-συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης της ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.408 ευρώ με φπα (κωδ.70/7131.0008)»

Έναρξη03/05/2017

Λήξη19/05/2017

Αρχείο Προκήρυξης

parkometra.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ »

Έναρξη27/04/2017

Λήξη19/05/2017

Αρχείο Προκήρυξης

kallipateira.pdf

Displaying 551 - 575 of 721