Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 501 - 525 of 596

«Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000 ευρώ με φπα (κωδ.10/6615.0001.0001)»

Έναρξη22/11/2016

Λήξη12/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

ektyposeis01.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)για τον ««έλεγχο, την αποτύπωση, τον ανασχεδιασμό και την κοστολόγηση με σκοπό την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου»

Έναρξη28/11/2016

Λήξη05/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

paidikes.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τoυ Δημάρχου) για την προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου

Έναρξη29/11/2016

Λήξη05/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

100662.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη17/11/2016

Λήξη01/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

egatalelimena.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη23/11/2016

Λήξη30/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

99010.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τoυ Προέδρου του Δ.Σ) για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων

Έναρξη23/11/2016

Λήξη28/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

klimatistika.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη17/11/2016

Λήξη23/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

pirosvestires.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΜΕ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ (µε τη διαδικασία της α̟πευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ∆.Σ)

Έναρξη16/11/2016

Λήξη21/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

oikoskeves.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικού του Δήμου Ρόδου 2016»

Έναρξη27/10/2016

Λήξη21/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

diakirixigala.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη15/11/2016

Λήξη21/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

96686.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 669) «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5000568 ΤΟΥ Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»

Έναρξη09/11/2016

Λήξη18/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

xenonas.zip

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραμματοθυρίδων του Δήμου Ρόδου ( με απευθείας ανάθεση του Δημάρχου)

Έναρξη11/11/2016

Λήξη18/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

95351.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απευθείας ανάθεση ) για την προμήθεια “(απευθείας ανάθεση ) για την προμήθεια “γραφικής ύλης Δ.Ε. Αφάντου”

Έναρξη10/11/2016

Λήξη17/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

grafikiyl.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)για την «προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων δε Ν. Ρόδου Δήμου Ρόδου, με κωδικό 10-6615.0001.0003»

Έναρξη02/11/2016

Λήξη16/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

ektiposeis1.pdf

Απαντήσεις Προκήρυξης

ektyposeis.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια συστήματος έκδοσης & Διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλουδών».

Έναρξη11/11/2016

Λήξη16/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

petaloudon.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ (µε τη διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ∆.Σ)

Έναρξη10/11/2016

Λήξη15/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

endisi.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο)

Έναρξη02/11/2016

Λήξη15/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

mhxanexopl.pdf

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Έναρξη02/11/2016

Λήξη09/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

explismos.pdf

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Έναρξη02/11/2016

Λήξη09/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

orkotoi.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου χωριού έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου

Έναρξη02/11/2016

Λήξη09/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

2832.pdf

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έναρξη02/11/2016

Λήξη09/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

egraleia.pdf

«Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων της ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ του Δήμου Ρόδου, έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα (κωδ.20/7131.0007.0003)»

Έναρξη19/10/2016

Λήξη08/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

KADOIAPOR.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Έναρξη01/11/2016

Λήξη07/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

464.pdf

Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων της ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ του Δήμου Ρόδου, έτους 2016

Έναρξη18/10/2016

Λήξη04/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

LINDION.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)για την «προμήθεια λευκωμάτων για τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου Ρόδου, στον κωδικό 10/6611.0002»

Έναρξη19/10/2016

Λήξη29/10/2016

Αρχείο Προκήρυξης

LEFKOMATA.pdf

Displaying 501 - 525 of 596