Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 501 - 517 of 517

Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε Ρόδου, έτους 2016

Έναρξη12/04/2016

Λήξη28/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

eidh.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Έναρξη12/04/2016

Λήξη27/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

entypa.zip

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών τροφοδοσίας ( σκεύη αλουμινίου μιας χρήσης κλπ ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δ.Ρ .

Έναρξη13/04/2016

Λήξη26/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

alouminiou.pdf

Διακήρυξη δημοπρασίας ΕΤΑΔ 2016

Έναρξη13/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

etad.zip

Διενέργεια προμήθειας φυτών, δενδρυλλίων με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Έναρξη18/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

dendrylia.pdf

Διενέργεια προμήθειας μικρών χειρονακτικών εργαλείων με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Έναρξη18/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

ergalia_1.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη18/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

xyleia.pdf

Διενέργεια προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Έναρξη18/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

fytopathologika.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου

Έναρξη12/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

kausimalipantika.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΙΣΤΩΝ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο)

Έναρξη14/04/2016

Λήξη22/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

ypologistes.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Έναρξη14/04/2016

Λήξη22/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

zootrofes.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη12/04/2016

Λήξη21/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

parka.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.

Έναρξη12/04/2016

Λήξη19/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

sintirisi1.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ.

Έναρξη12/04/2016

Λήξη19/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

lindiofulaxi.zip

Περιλήψεις διακηρύξεων ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου

Έναρξη13/04/2016

Λήξη18/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

HLEKTROLOGIKO.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών».

Έναρξη13/12/2016

Λήξη05/01/2016

Αρχείο Προκήρυξης

logismika.zip

Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων ΔΕ Ρόδου, έτους 2016

Αρχείο Προκήρυξης

bibliodetiseis.zip

Displaying 501 - 517 of 517