Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 476 - 500 of 749

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΔΑ

Έναρξη02/04/2018

Λήξη12/04/2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ

Έναρξη23/03/2018

Λήξη05/04/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»

Έναρξη22/03/2018

Λήξη04/04/2018

Αρχείο Προκήρυξης

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α 2016)

Έναρξη29/03/2018

Λήξη29/03/2018

«Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου από ιδιώτη, έτους 2018, κωδικού 00/6142.0040 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 ευρώ με φπα»

Έναρξη13/03/2018

Λήξη29/03/2018

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α 2016)

Έναρξη29/03/2018

Λήξη29/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

19952.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)«για ταχυμεταφορές» (φακέλων και μικροδεμάτων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου έτους 2018

Έναρξη21/03/2018

Λήξη27/03/2018

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογή μελών επιτροπής για το έργο : « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙ ».

Έναρξη22/03/2018

Λήξη22/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

ΡΟΔΙΝΙ.docx

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ’

Έναρξη22/03/2018

Λήξη22/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

ΕΡΓΟΥ.pdf

Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση του έργου: “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ’’

Έναρξη26/02/2018

Λήξη22/03/2018

«Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την εκκένωση λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 30/6276.0001 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.776 ευρώ με φπα»

Έναρξη28/02/2018

Λήξη20/03/2018

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ’

Έναρξη20/03/2018

Λήξη20/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

κληρωσης-AKABH.pdf

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για την μελέτη ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ’

Έναρξη19/03/2018

Λήξη19/03/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Έναρξη05/03/2018

Λήξη19/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

13855_05-03-2018_23829.pdf

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Έναρξη05/03/2018

Λήξη19/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ GPS

Έναρξη26/02/2018

Λήξη14/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

1Ρ-103-2.pdf

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου 2018 -2019

Έναρξη14/02/2018

Λήξη14/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την (Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού) για τα έτη 2018-2019.

Έναρξη02/03/2018

Λήξη13/03/2018

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013

Έναρξη12/02/2018

Λήξη12/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ-2013.pdf

« Προκήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για τις ανάγκες της Δνσης Μηχανογράφησης του Δήμου Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 10/7134.0003 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.993,72 ευρώ με φπα»

Έναρξη22/02/2018

Λήξη12/03/2018

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την (Δημοτικών Ενοτήτων νήσου Ρόδου- υπόλοιπων Ρόδου) για τα έτη 2018-2019

Έναρξη02/03/2018

Λήξη12/03/2018

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια φαγητού catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου, κωδικού 15/6481.0006, προϋπολογισμού 63.612, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Έναρξη22/02/2018

Λήξη09/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

“ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ’’

Έναρξη09/02/2018

Λήξη08/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)«για την συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού » του Δήμου Ρόδου

Έναρξη22/02/2018

Λήξη06/03/2018

Αρχείο Προκήρυξης

1Ρ-ΗΝΥ.pdf

Displaying 476 - 500 of 749