Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 476 - 500 of 515

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) στο σύνολο ή ανά ομάδα για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου

Έναρξη23/05/2016

Λήξη13/06/2016

Αρχείο Προκήρυξης

KDAY.pdf

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) στο σύνολο ή ανά ομάδα για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου

Έναρξη23/05/2016

Λήξη13/06/2016

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων του Δ.Ο.Π. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δ.Ρ .

Έναρξη02/06/2016

Λήξη10/06/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ

Έναρξη02/06/2016

Λήξη08/06/2016

Αρχείο Προκήρυξης

fyramata.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΟΠ ΕΤΟΥΣ 2016

Έναρξη12/04/2016

Λήξη30/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

trofima.zip

Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για εκκενώσεις βοθρολυμμάτων στο Δήμο Ρόδου, έτους 2016

Έναρξη12/05/2016

Λήξη26/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

lymata.zip

Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος έτους 2016

Έναρξη13/05/2016

Λήξη25/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

fakeloi-1.zip

Διενέργεια προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δ.Ε. Ιαλυσού με απ’ ευθείας ανάθεση

Έναρξη19/05/2016

Λήξη25/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

toner.pdf

Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις παραλίες του Δήμου Ρόδου

Έναρξη12/05/2016

Λήξη23/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

paralies-1.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ)

Έναρξη21/04/2016

Λήξη20/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

kilikeio.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη «φύλαξη από ιδιώτη στη δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2016

Έναρξη10/05/2016

Λήξη20/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

filaxi.zip

Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των πάρκων και των παρτεριών Δήμου Ρόδου, έτους 2016

Έναρξη10/05/2016

Λήξη18/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

parka_2-1.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤOΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Έναρξη12/05/2016

Λήξη18/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

lindos.n.rodos.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικού του Δήμου Ρόδου 2016»

Έναρξη18/04/2016

Λήξη18/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

prostasias.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη18/04/2016

Λήξη17/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

29385.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Δ.Ε Αφάντου

Έναρξη05/05/2016

Λήξη16/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

eksoplismos_afandou.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Πυλώνας Δ.Ε Λίνδου

Έναρξη05/05/2016

Λήξη16/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

eksoplismos_lindou.pdf

Διενέργεια προμήθειας τοπογραφικού οργάνου (G.P.S.) με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Έναρξη09/05/2016

Λήξη16/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

apostasiometro.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ του Δήμου Ρόδου

Έναρξη12/04/2016

Λήξη11/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

elastika_5.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ του Δήμου Ρόδου

Έναρξη12/04/2016

Λήξη11/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

elastika.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»

Έναρξη18/04/2016

Λήξη05/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

sintirisi.zip

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την προμήθεια φρέον για την αναγόμωση των φιαλών της Επιχείρησης ΡΟΔΑ

Έναρξη26/04/2016

Λήξη05/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

Prosklisi_anagomosi.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την προμήθεια «ειδών ρουχισμού για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Επιχείρησης ΡΟΔΑ»

Έναρξη25/04/2016

Λήξη04/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

307.pdf

Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε Ρόδου, έτους 2016

Έναρξη12/04/2016

Λήξη28/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

eidh.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Έναρξη12/04/2016

Λήξη27/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

entypa.zip

Displaying 476 - 500 of 515