Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 426 - 450 of 517

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη23/11/2016

Λήξη30/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

99010.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τoυ Προέδρου του Δ.Σ) για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων

Έναρξη23/11/2016

Λήξη28/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

klimatistika.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη17/11/2016

Λήξη23/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

pirosvestires.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικού του Δήμου Ρόδου 2016»

Έναρξη27/10/2016

Λήξη21/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

diakirixigala.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη15/11/2016

Λήξη21/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

96686.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΜΕ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ (µε τη διαδικασία της α̟πευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ∆.Σ)

Έναρξη16/11/2016

Λήξη21/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

oikoskeves.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραμματοθυρίδων του Δήμου Ρόδου ( με απευθείας ανάθεση του Δημάρχου)

Έναρξη11/11/2016

Λήξη18/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

95351.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 669) «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5000568 ΤΟΥ Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»

Έναρξη09/11/2016

Λήξη18/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

xenonas.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απευθείας ανάθεση ) για την προμήθεια “(απευθείας ανάθεση ) για την προμήθεια “γραφικής ύλης Δ.Ε. Αφάντου”

Έναρξη10/11/2016

Λήξη17/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

grafikiyl.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)για την «προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων δε Ν. Ρόδου Δήμου Ρόδου, με κωδικό 10-6615.0001.0003»

Έναρξη02/11/2016

Λήξη16/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

ektiposeis1.pdf

Απαντήσεις Προκήρυξης

ektyposeis.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια συστήματος έκδοσης & Διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλουδών».

Έναρξη11/11/2016

Λήξη16/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

petaloudon.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ (µε τη διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ∆.Σ)

Έναρξη10/11/2016

Λήξη15/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

endisi.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο)

Έναρξη02/11/2016

Λήξη15/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

mhxanexopl.pdf

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Έναρξη02/11/2016

Λήξη09/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

explismos.pdf

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Έναρξη02/11/2016

Λήξη09/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

orkotoi.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου χωριού έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου

Έναρξη02/11/2016

Λήξη09/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

2832.pdf

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έναρξη02/11/2016

Λήξη09/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

egraleia.pdf

«Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων της ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ του Δήμου Ρόδου, έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα (κωδ.20/7131.0007.0003)»

Έναρξη19/10/2016

Λήξη08/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

KADOIAPOR.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Έναρξη01/11/2016

Λήξη07/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

464.pdf

Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων της ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ του Δήμου Ρόδου, έτους 2016

Έναρξη18/10/2016

Λήξη04/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

LINDION.zip

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)για την «προμήθεια λευκωμάτων για τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου Ρόδου, στον κωδικό 10/6611.0002»

Έναρξη19/10/2016

Λήξη29/10/2016

Αρχείο Προκήρυξης

LEFKOMATA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απευθείας ανάθεση προμήθειας από το Δ.Σ. λόγω άγονου αποτελέσματος) για την προμήθεια “εξοπλισμού πολιτικής προστασίας”

Έναρξη29/09/2016

Λήξη28/10/2016

Αρχείο Προκήρυξης

81662.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απευθείας ανάθεση προμήθειας από το Δ.Σ. λόγω άγονου αποτελέσματος) για την προμήθεια “εξοπλισμού πολιτικής προστασίας”

Έναρξη30/09/2016

Λήξη28/10/2016

Αρχείο Προκήρυξης

81662.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Έναρξη18/10/2016

Λήξη24/10/2016

Αρχείο Προκήρυξης

dikepimel.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΟΥ

Έναρξη13/10/2016

Λήξη24/10/2016

Αρχείο Προκήρυξης

xoroistathmefsis.zip

Displaying 426 - 450 of 517