Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  0
  67

  Αριθμός Απόφασης149

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 8 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγ- γραφο ΑΠ 11/62136/10-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  149-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης148

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «D & V DHIMOPOULLO O.E.» στην οδό Πρωτογένους στη Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΑΠ 11/62130/10-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  148-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης147

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΙΟΥ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/61713/06-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  147-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης146

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος της ΘΕΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ στην πλατεία Μεγάλου Ιπποκράτους, εντός της Μεσα- ιωνικής πόλης Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 4172/04-10-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  146-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης145

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/61484/05-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  145-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης144

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «BEACH BAR» της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήκει στο ξενοδοχε- ιακό συγκρότημα «AMADA COLOSSOS HOTEL» (Έγγραφο ΑΠ 7/55690/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

  Αρχείο

  144-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης143

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήκει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ALILA» (Έγγραφο ΑΠ 7/55694/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

  Αρχείο

  143-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης142

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» του ΚΟΥΠΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην περιοχή Καλλιθέας (Έγγραφο ΑΠ 7/55689/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

  Αρχείο

  142-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης141

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» του ΦΛΟΚΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ στην περιοχή Καλλιθέας (Έγγραφο ΑΠ 7/55692/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

  Αρχείο

  141-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης140

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΟΥΤΟΥΚΙ 42 ΜΟΝ. ΙΚΕ» στην οδό Ακτή Μιαούλη 42, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3637/07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  140-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης139

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «NEW DALI E.E.» στην οδό Ακτή Μιαούλη 12, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3636/07- 09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  139-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης138

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «PLUS TO PLUS BARBAROSSA MON. IKE» στην οδό Ακτή Μιαούλη 22, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3635//07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  138-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης137

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΛΩΤΡΑ στην οδό Τιμοκρέοντος αρ. 12 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγ- γραφο ΑΠ 11/48060/31-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  137-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης136

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της ΠΑΤΡΙΤΣΙ- ΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45811/18-07- 2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  136-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης135

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45806/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  135-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης134

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45805/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  134-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης133

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 39 στην πόλη της Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 2616/04-07-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  133-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης132

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος (Κέντρο Διασκέδασης) της εταιρείας «ΕΛΛΗΜΑΡΕ Ε.Ε.» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγ- γραφο ΑΠ 2615/04-07-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  132-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης131

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΕ» στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 2465/23-06-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  131-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης130

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος της εταιρείας «ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγ- γραφο ΑΠ 3658/15-09-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  130-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης129

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 8 (Έγγραφο ΑΠ 2462/23-06-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  129-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης128

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΩΒΕΡΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, εντός της Μεσαιωνι- κής πόλης Ρόδου. (Έγγραφα ΑΠ 1857/23-05-2023, 4098/29-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  128-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης127

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος της εταιρείας «ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφα ΑΠ 3/49717/24 -09-2021, 3/34811/30-05-2023 Δ.Ε. Λίνδου).

  Αρχείο

  127-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης126

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος του ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 4 στην πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 149/17- 01-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  126-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης125

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  13/12/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ICE AND MORE O.E.», στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 7 (Έγγραφο ΑΠ 3490/24-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  125-2023.pdf