Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  0
  21

  Αριθμός Απόφασης153

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  20/12/2022

  Θέμα

  Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Ρόδου

  Αρχείο

  153-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης152

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  20/12/2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης « Εισόδου – εξόδου οχημάτων έως 7,5 τόνων» από την Κ.Μ.546 Γαιών Λίνδου, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας της εταιρείας με διακριτό τίτλο «ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε» για χρήση ξενοδοχειακής μονάδας.

  Αρχείο

  152-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης151

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  20/12/2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης περί μέτρων βελτίωσης συμβολής ιδιωτικής οδού (δουλεία διάβαση) με δημοτική οδό (οδός Αχαιών), για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 196 γαιών Ιαλυσού για χρήση ξενοδοχειακής επιχείρησης, εκμετάλλευσης της «Γ. & Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ».

  Αρχείο

  151-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης150

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  20/12/2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από τις ΚΜ 779Α και 780 Γαιών Καλάθου μέσω της ΚΜ 779Α γαιών Καλάθου, σε κτηματολογικό δρόμο, για χρήση ανέγερσης γραφείων – καταστημάτων, ιδιοκτησίας Τσούλου Νικολάου.

  Αρχείο

  150-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης149

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  20/12/2022

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα και 7ης Μαρτίου.

  Αρχείο

  149-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης148

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  20/12/2022

  Θέμα

  Παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.

  Αρχείο

  148-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης123

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού εντός του Οικισμού Λαχανιάς

  Αρχείο

  123-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης122

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού εντός του Οικισμού Γενναδίου

  Αρχείο

  122-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης121

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από τη Κ.Μ. 1400Ι Γαιών Ασκληπιείου, ιδιοκτησίας Πανάγου Μιχαήλ για χρήση «Τουριστικών εγκαταστάσεων».

  Αρχείο

  121-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης120

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ΄αρ. 124/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Έγκριση Κανονιστικής για θέματα αδειών παρατάσεων μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

  Αρχείο

  120-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης119

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2208 Γαιών Καλυθιών, ιδιοκτησίας Στατιού Γεωργίου σε Επαρχιακή Οδό ΕΠ.Ο.81Α13 για χρήση ανέγερσης κατοικίας

  Αρχείο

  119-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης118

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2207 Γαιών Καλυθιών, ιδιοκτησίας Στατιού Γεωργίου στην Επαρχιακή οδό ΕΠ.Ο.81Α13, για χρήση ανέγερσης κατοικίας

  Αρχείο

  118-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης117

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «Εισόδου-εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 392Α910 Γαιών Παραδείσιου σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1969, για χρήση βιοτεχνίας παραγωγής συσκευασιών της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΟΥΞ ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. METALUX Α.Ε»

  Αρχείο

  117-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης116

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.430 Γαιών Κρεμαστής, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας Δημητρίου Χατζή για χρήση ανέγερσης κατοικιών.

  Αρχείο

  116-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης115

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2516 Γαιών Καλυθιών, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας Μιχ. Κασταμούλα & Σεβ. Κασταμούλα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος για χρήση ανέγερσης κατοικιών.

  Αρχείο

  115-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης114

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου»

  Αρχείο

  114-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης113

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/11/2022

  Θέμα

  Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων

  Αρχείο

  113-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης112

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  24/10/2022

  Θέμα

  Tροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων ως προς την παράγραφο Α.1 με θέμα «Δημ. Θεοδωράκη» του άρθρου 53

  Αρχείο

  112-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης111

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  24/10/2022

  Θέμα

  Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού στην περιοχή ¨Κιοτάρι¨ της Τ.Κ Ασκληπιειού.

  Αρχείο

  111-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης110

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  24/10/2022

  Θέμα

  Παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου

  Αρχείο

  110-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης109

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  24/10/2022

  Θέμα

  Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο ετών).

  Αρχείο

  109-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης108

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  24/10/2022

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Αρχείο

  108-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης107

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  26/09/2022

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΙ Ο.Ε.», στην οδό Ακτή Μιαούλη αρ.20 (Έγγραφο ΑΠ 3819/15-09-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  107-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης106

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  26/09/2022

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ Νικολάου – Χριστιανού, στην οδό Ακτή Μιαούλη αρ.42 (Έγγραφο ΑΠ 3822/15-09-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  106-2022.pdf

  Αριθμός Απόφασης105

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  26/09/2022

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΚΑΣΣΑΝΗ Μαρίας-Τσαμπίκας, στην οδό Ακτή Μιαούλη αρ.42 (Έγγραφο ΑΠ 3820/15-09-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  105-2022.pdf