Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  0
  60

  Αριθμός Απόφασης116

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για την τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων στην οδό Ιερού Λόχου της Κοινότητας Ιαλυσού.

  Αρχείο

  116-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης115

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 2435Α που θα εξυπηρετεί και τις 4668 και 4667 Γαιών Αφάντου, στην παλιά χάραξη της Εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου, ιδιοκτησίας Λουκάκη Σταυρούλας Ευαγγελίας, για χρήση «Νέος ισόγειος χώρος επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης – συνεργείο συνήθων οχημάτων»

  Αρχείο

  115-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης114

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 233 που θα εξυπηρετεί και τις 229 και 231 Γαιών Κοσκινού, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας GLOBAL GENIC I.K.E., για χρήση ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

  Αρχείο

  114-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης113

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 3341 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό με το (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-23) ιδιοκτησίας ARPA MAXION HELLAS I.K.E., για χρήση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας.

  Αρχείο

  113-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης112

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «Κ. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό Πρωτογένους αρ. 1 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/62637/12-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  112-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης111

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 8 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/62136/10-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  111-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης110

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «D & V DHIMOPOULLO O.E.» στην οδό Πρωτογένους στη Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΑΠ 11/62130/10-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  110-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης109

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΙΟΥ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/61713/06-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  109-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης108

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΘΕΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ στην πλατεία Μεγάλου Ιπποκράτους, εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 4172/04-10-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  108-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης107

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/61484/05-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  107-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης106

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «BEACH BAR» της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήκει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «AMADA COLOSSOS HOTEL» (Έγγραφο ΑΠ 7/55690/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

  Αρχείο

  106-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης105

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήκει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ALILA» (Έγγραφο ΑΠ 7/55694/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

  Αρχείο

  105-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης104

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» του ΚΟΥΠΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην περιοχή Καλλιθέας (Έγγραφο ΑΠ 7/55689/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

  Αρχείο

  104-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης103

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» του ΦΛΟΚΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ στην περιοχή Καλλιθέας (Έγγραφο ΑΠ 7/55692/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

  Αρχείο

  103-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης102

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΟΥΤΟΥΚΙ 42 ΜΟΝ. ΙΚΕ» στην οδό Ακτή Μιαούλη 42, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3637/07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  102-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης101

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «NEW DALI E.E.» στην οδό Ακτή Μιαούλη 12, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3636/07- 09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  101-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης100

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «PLUS TO PLUS BARBAROSSA MON. IKE» στην οδό Ακτή Μιαούλη 22, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3635//07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  100-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης99

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΛΩΤΡΑ στην οδό Τιμοκρέοντος αρ. 12 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/48060/31-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  99-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης98

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της ΠΑΤΡΙΤΣΙΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45811/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  98-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης97

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45806/18- 07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  97-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης96

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45805/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

  Αρχείο

  96-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης95

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 39 στην πόλη της Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 2616/04-07-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  95-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης94

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος (Κέντρο Διασκέδασης) της εταιρείας «ΕΛΛΗΜΑΡΕ Ε.Ε.» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγγραφο ΑΠ 2615/04-07-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  94-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης93

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΕ» στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 2465/23-06-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  93-2023.pdf

  Αριθμός Απόφασης92

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2023

  Θέμα

  Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγγραφο ΑΠ 3658/15-09-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

  Αρχείο

  92-2023.pdf