Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  0
  3

  Αριθμός Απόφασης15

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/03/2021

  Θέμα

  Έγκριση της υπ΄ αρ. 8/2020 απόφασης της Κοινότητας Λίνδου με θέμα «Λήψη απόφασης για Αποχαρακτηρισμό τμήματος υφιστάμενης κτηματολογικής οδού εντός του οικιστικού θύλακα της μικρής παραλίας του Οικισμού Λίνδου.»

  Αρχείο

  15-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης14

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/03/2021

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης εισόδου εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 2981 γαιών Αφάντου ιδιοκτησίας « Φλώρου Νικολάου» για χρήση κατοικίας.

  Αρχείο

  14-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης13

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/03/2021

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1139 γαιών Λάρδου, επί χαρακτηρισμένης ως δημοτικής - κοινοτικής οδού με (ΦΕΚ 463/Δ/1990), ιδιοκτησίας «Ε. & Π. ΤΣΟΥΚΟΥ Ο.Ε.» για χρήση κατοικιών.

  Αρχείο

  13-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης12

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/03/2021

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Κων. Παλαιολόγου στην Δ.Ε. Ρόδου» (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:1/2021)»

  Αρχείο

  12-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης11

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/03/2021

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»

  Αρχείο

  11-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης10

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  08/02/2021

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης, «Εισόδου - εξόδου οχημάτων από τις ΚΜ 316 & 317 Γαιών Σαλάκου μέσω της ΚΜ 316 επί υφιστάμενου κτηματολογικού δρόμου για χρήση θερμοκηπίου» ιδιοκτησίας του Κου Μαρινάκη Γεωργίου

  Αρχείο

  10-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης9

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  08/02/2021

  Θέμα

  Έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2021 απόφασης της Κοινότητας Λάρδου με θέμα «Γνωμοδότηση σε έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος υπ΄αρ. 2/64985/22-12-20 με θέμα «Κοπές δένδρων στη Δημοτική Κοινότητα Λάρδου»

  Αρχείο

  9-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης8

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  08/02/2021

  Θέμα

  Έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2020 απόφασης της Κοινότητας Λίνδου με θέμα «Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα ακινήτου της Κ.Μ. 736 γαιών Λίνδου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου»

  Αρχείο

  8-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης7

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  08/02/2021

  Θέμα

  Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

  Αρχείο

  7-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης6

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  08/01/2021

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αρ. 86/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίον πλατείας Ζίγδη (Ακαδημίας) κατ΄ εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Ρόδου»

  Αρχείο

  6-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης5

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  08/01/2021

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αρ. 85/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου έμπροσθεν πάρκου Ροδινιού. (εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων Δήμου Ρόδου.)»

  Αρχείο

  5-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης4

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  08/01/2021

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αρ. 84/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»

  Αρχείο

  4-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης3

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  08/01/2021

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 1161 γαιών Ασκληπειού για χρήση «κατοικιών» ιδιοκτησίας «Κλημαντή Γεωργίου»

  Αρχείο

  3-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης2

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  08/01/2021

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης περί μέτρων βελτίωσης συμβολής δουλείας διάβασης των Κ.Μ. 347, 347Β,347Γ, 347Δ γαιών Ρόδου με την δημοτική οδό Ι. Ψυχάρη, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 347Γ γαιών Ρόδο της επιχείρησης «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» ιδιοκτησίας «Καμπούρη Φιλ. Εμμανουήλ»

  Αρχείο

  2-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης1

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  08/01/2021

  Θέμα

  Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Έγγραφα ΑΠ 61337/3-12-2020, 62078/8-12-2020 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)

  Αρχείο

  1-2021.pdf

  Αριθμός Απόφασης103

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2020

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αρ. 81/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Παραχώρηση/χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»

  Αρχείο

  103-2020.pdf

  Αριθμός Απόφασης102

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2020

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αρ. 80/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου(υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:17/2020)»

  Αρχείο

  102-2020.pdf

  Αριθμός Απόφασης101

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2020

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αρ. 79/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:16/2020)»

  Αρχείο

  101-2020.pdf

  Αριθμός Απόφασης100

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2020

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αρ. 78/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Μονοδρόμηση οδών Μιχ. Μπόνη, τμήματος Παν. Μιχαηλίδη και προτεραιότητες οδών στην περιοχή Ροδοπούλας, της Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:15/2020)»

  Αρχείο

  100-2020.pdf

  Αριθμός Απόφασης99

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2020

  Θέμα

  Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Έγγραφα ΑΠ 18/53136/20-10-2020, 18/53146/20-10- 2020) Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)

  Αρχείο

  99-2020.pdf

  Αριθμός Απόφασης98

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2020

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αρ. 28/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα «Σημειακή τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 141 σχεδίου πόλεως Ιαλυσού.»

  Αρχείο

  98-2020.pdf

  Αριθμός Απόφασης97

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  23/10/2020

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.160 Ρόδου η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 154,156 ΚΑΙ 156Α Γαιών Ρόδου επί της οδού Νικηφόρου Λύτρα, για χρήση «αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου» ιδιοκτησίας ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε

  Αρχείο

  097-2020.pdf

  Αριθμός Απόφασης96

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  23/10/2020

  Θέμα

  Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «1. Δημιουργία διαβάσεων πεζών 2. Καθορισμός θέσης γενικής χρήσης για φορτοεκφόρτωση 3. Απαγόρευση στάσης στάθμευσης στην πλατεία Ακαδημίας στη ΔΕ Ρόδου» (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:14/2020)»

  Αρχείο

  096-2020.pdf

  Αριθμός Απόφασης95

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  23/10/2020

  Θέμα

  Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 73/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου» - Εισήγηση νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης.

  Αρχείο

  095-2020.pdf

  Αριθμός Απόφασης94

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  23/10/2020

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 2772 γαιών Κρητηνίας η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 2768, 2770, 2771 Γαιών Κρητηνίας της εταιρείας «ΑΜΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» για χρήση «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 296 ΚΛΙΝΩΝ» επί κτηματολογικής οδού έμπροσθεν της μερίδας.

  Αρχείο

  094-2020.pdf