Ο Δήμος Ρόδου με την κα. Ευδοκία Αποστολίδη-Πάττα, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Πρωτογενούς Τομέα, Οικολογίας και Ισότητας των  Φύλων, καθώς και τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Ρόδου, με χαρά  ανακοινώνουν τη  μεταστέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών σε νέο σύγχρονο κτίριο, προκειμένου να προσφέρει ακόμη ποιοτικότερες υπηρεσίες στις εξυπηρετούμενες γυναίκες του. Πρόκειται για κτίριο  αναβαθμισμένο, λειτουργικό, με τοποθεσία  ευκολότερη  στην πρόσβαση των γυναικών, ενώ παράλληλα πληροί απόλυτα τις προδιαγραφές για ΑμΕΑ. Η νέα διεύθυνση του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι : Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, 1ος όροφος,  Τ.Κ. 85133. Τα τηλέφωνα του Κέντρου παραμένουν τα ίδια και είναι τα κάτωθι : 22410-67155, 22410-67120, 22410-67128 και 22410-67123.

Από τον Ιούνιο του 2022 προστέθηκαν  στη στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών δύο νέες ειδικότητες, αυτές  της Νομικού Συμβούλου και της Διοικητικού Υπαλλήλου, για την ολοκληρωμένη παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, ευχαριστούν θερμά όσους/όσες  συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου της μεταστέγασης. Ειδικότερα:

  • Την κα. Ευδοκία Αποστολίδη-Πάττα, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Πρωτογενούς Τομέα, Οικολογίας και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ρόδου.
  • Την κα. Δέσποινα Γιαννιού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου.
  • Τον κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων για θέματα Ισότητας της Διεύθυνσης Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου.
  • Τον κ. Ηλία Καράμπη, Επιστημονικά Υπεύθυνο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Ρόδου.

Επίσης, θερμές ευχαριστίες στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου:

  • Τον κ. Κωνσταντίνο Ταρασλιά, Αντιδήμαρχο Οικονομικών
  • Τον κ. Στέφανο Δράκο, Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων & Υπηρεσίας Δόμησης
  • Τον κ. Βασίλειο Παπαοικονόμου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πρόεδρο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου

Καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου:

  • Τον κ. Βασίλειο Μανέττα, Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου και Δημοτικής Ενότητας Αφάντου
  • Τον κ. Αθανάσιο Στάμο, Αντιδήμαρχο Εκκλησιαστικών Θεμάτων, Σχέσεων με την Εκκλησία, Θρησκευμάτων και Κοιμητηρίων και Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων
  • Τον κ. Βασίλειο Ράμμο, Υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Η πράξη Λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου  Γυναικών  του Δήμου Ρόδου συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  για την πολύτιμη συμβολή της.

Το παρόν ευχαριστήριο αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτιμήσεως έναντι των αξιόλογων και αξιέπαινων εργασιών και πράξεων όλων των παραπάνω και πολλών ακόμα συμβαλλόμενων. Η άριστη συνεργασία και η διάθεση για προσφορά, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει, συντελώντας παράλληλα στην καλύτερη και αρτιότερη  αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

 

NO COMMENTS