Μέσα στα πλαίσια εδραιωμένης συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στο Κέντρο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Παιδιά & Εφήβους του Δ.Ο.Π Δήμου Ρόδου με σχολεία του νησιού μας, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της Προϊσταμένης κ. Παυλίδη Σοφίας- Παιδοψυχολόγου στο 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου.
Κατά την επίσκεψή της, η κ. Παυλίδη αξιολόγησε 40 παιδιά σε δεξιότητες που αφορούν: τον οπτικοκινητικό τους συντονισμό, την αριθμητική τους ικανότητα και το εύρος των γενικών τους γνώσεων.
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια ανίχνευσης τυχόν δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, και έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει την όσο το δυνατό ομαλότερη ένταξη των νηπίων στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Αφού ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των νηπίων, ακολούθησε συμβουλευτική των γονέων και των εκπαιδευτικών τους.
Ο Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος – Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου, τα μέλη του Δ.Σ. , η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντρου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών δηλώνουν ότι είναι πάντα διαθέσιμοι στην διενέργεια αντίστοιχων δράσεων από σχολεία του νησιού μας.

NO COMMENTS