Η παρατεταμένη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, καθώς και η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασαν την οικονομική παραγωγή του τόπου, η οποία στηρίζεται κατά μεγάλο βαθμό στην μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, με αποτέλεσμα το κοινωνικό φαινόμενο της αστεγίας να πλήξει την τοπική μας κοινωνία.
Σύμφωνα με καταγραφή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά ενενήντα πέντε (95) άτομα στο νησί της Ρόδου εμπίπτουν στο καθεστώς των Άστεγων, όπως αυτό ορίζεται από την «Ευρωπαϊκή τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία (ETHOS)» της FEANTSA (Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οργανώσεων που εργάζονται με τους Αστέγους). Το 80% των αστέγων είναι άνδρες με μέση ηλικία τα 54,4 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών (20%) είναι τα 48 έτη. Αξίζει να επισημανθεί ότι η ηλικία των αστέγων του συγκεκριμένου δείγματος ξεκινά από τα 24 έτη φτάνοντας μέχρι τα 83 έτη, ενώ 61,4% του δείγματος είναι από 50 χρονών και άνω. Το 94,7% είναι ελληνικής υπηκοότητας, το 3,2% από χώρες εκτός ΕΕ και το 2,1% από χώρες της ΕΕ. Το 29,5% αντιμετωπίζει προβλήματα με χρήση ουσιών, το 26,3% κάποιο ψυχικό νόσημα, ενώ το 16,8% έχει σωματική αναπηρία. Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση το 48,4% είναι άγαμοι, το 26,3% διαζευγμένοι και το 13,7% έγγαμοι. Ως προς το επίπεδο Εκπαίδευσης το 43,2% είναι απόφοιτοι Δημοτικού, το 16,8% έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) και το 14,7% τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 11,6% έχει πάει σε μερικές τάξεις του Δημοτικού, ενώ το 2,1% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. Το 95,8% του δείγματος είναι άνεργοι, το 2,1% συνταξιούχοι και μόλις το 1,1% (1 άστεγος) δήλωσε ότι εργάζεται περιστασιακά με μεροκάματο. Τέλος, το 96,8% διαθέτει κάποιο εισόδημα, που προέρχεται κυρίως κατά 91,4% από κάποιο επίδομα (88% λαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το 6% επίδομα αναπηρίας και 6% κάποιο άλλο επίδομα) Το 5,4% δήλωσε ότι υποστηρίζεται χρηματικά από το δίκτυο συγγενών και φίλων, ενώ μόλις ένας ανέφερε ως εισόδημα την επαιτεία.
Ως νέα συνθήκη που δημιουργήθηκε στα κοινωνικά δεδομένα του δήμου, αλλά και έχοντας ο Δήμος Ρόδου πάντα στο επίκεντρο της κοινωνικής του πολιτικής τον άνθρωπο ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης έκρινε αναγκαία τη λήψη πρωτοβουλιών για την κοινωνική και οικονομική επανένταξη των συγκεκριμένων ευάλωτων ατόμων. Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δρομολογήθηκε και κατατέθηκε πρόγραμμα με τίτλο «Δομές Αστέγων Δήμου Ρόδου» συνολικού προϋπολογισμού 549.945€.
Με οδηγίες του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης κατέθεσε πλήρες φάκελο για την έγκριση του προγράμματος, το οποίο θα υλοποιηθεί από το Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας (ΔΟΠ) του Δήμου Ρόδου, δεδομένου ότι τέτοιες πρωτοβουλίες προβλέπονται από το καταστατικό του. Συγκεκριμένα το επόμενο διάστημα με την αρωγή του κ. Γιώργου Τριάντου, αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Προέδρου του ΔΟΠ, πρόκειται να λειτουργήσουν Δομές Αστέγων που θα περιλαμβάνουν:
Ανοικτό Κέντρο Ημέρας μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών των Αστέγων, που θα παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ημερήσιας παραμονής σε ασφαλή και κατάλληλα θερμαινόμενο/κλιματιζόμενο χώρο, ατομικής υγιεινής και παροχής ειδών υγιεινής, χρήσης πλυντηρίων, παροχής ειδών ένδυσης και υπόδησης, φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, βασικής υγειονομικής φροντίδας και φαρμακευτικής αγωγής, όταν απαιτείται. Θα στελεχωθεί με έναν ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έναν ΔΕ Νοσηλευτή/τρια, έναν ΠΕ Κοινωνιολόγο, έναν ΤΕ Διοικητικό , έναν ΤΕ λογιστή με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β΄ τάξης, ένα ΠΕ Ιατρό Παθολόγο, έναν ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και έναν ΥΕ Καθαριστών
Υπνωτήριο μια δομή άμεσης φιλοξενίας που θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύκτας καλύπτοντας επείγουσες στεγαστικές ανάγκες των ατόμων που διαβιούν στον δρόμο ή σε συνθήκες ακατάλληλες διαβίωσης, παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών για τη βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης και διασύνδεσης με υπηρεσίες για την κοινωνική επανένταξη των Αστέγων. Θα στελεχωθεί με έναν ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έναν ΠΕ Ψυχολόγο, δυο ΔΕ Φύλακες, έναν ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και έναν ΥΕ Καθαριστών.

NO COMMENTS