ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΔΡΑΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΥΛΙΚΟ ANTIGRAFFITI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ

Αντιρρυπαντική προστασία στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

Με υλικό που προσφέρει αντιρρυπαντική προστασία ενάντια σε graffiti (συνθήματα) και επικόλληση αφισών, «ντύθηκε» το Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», κατόπιν πρωτοβουλίας της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου.
O Αντιδήμαρχος, από τις αρχές του έτους και κατόπιν σχετικής έρευνας για σύγχρονες λύσεις, προέβλεψε την εγγραφή στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Αντιγκράφιτι Μνημείων» αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η υπηρεσία αφορά σε ελαιοχρωματισμό με ειδικό υγρό για antigraffiti προστασία σε διαφορετικού τύπου επιφάνειες.


Κατόπιν διενέργειας της σχετικής έκθεσης/περιγραφής της Υπηρεσίας και την τήρηση όλων των απαιτούμενων νόμιμων διαδικασιών, ακολούθησε η υπογραφή της σύμβασης ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ (24.552,00€) και η έναρξη των σχετικών εργασιών.
Οι εργασίες ξεκίνησαν από το Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και η Α’ φάση ολοκληρώθηκε εντός δύο εικοσιτετραώρων υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου, ο οποίος επίβλεψε προσωπικά τις εργασίες, τόσο την 20η, όσο και την 21η Ιουλίου 2021.


Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε ελαιοχρωματισμό του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» με συγκεκριμένο κωδικό χρώματος, εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, για την απομάκρυνση υβριστικών συνθημάτων κτλ., αλλά και για την εν γένει ομοιομορφία του Μνημείου, καθώς και τοποθέτηση ειδικού υλικού που προσφέρει αντιρρυπαντική προστασία ενάντια σε graffiti (συνθήματα) και επικόλληση αφισών.


Από σήμερα κιόλας ο καθαρισμός του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» από υβριστικά συνθήματα ή παράνομη αφισοκόλληση μπορεί να γίνει για το Δήμο Ρόδου και τους δημότες, ανέξοδα και άμεσα (!) μόνο με κρύο νερό υπό πίεση ή ακόμη και χρησιμοποιώντας ένα απλό λάστιχο ποτίσματος και τρίψιμο με κατάλληλο απορροφητικό πανί ή βούρτσα. Από σήμερα, ο Δήμος Ρόδου μπορεί να εξοικονομήσει χιλιάδες ευρώ που θα απαιτούνταν για συνεχείς ελαιοχρωματισμούς κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο Αντιδήμαρχος
Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

 

NO COMMENTS