Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 3398/30.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΡΡΧ7ΛΞ-Σ6Ψ) ξεκινά η υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει πέρα από την παροχή υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση και την μετεγκατάσταση των Ρομά του Καρακόνερου σε αυτόνομη στεγαστική λύση, κυρίως στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.
Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται 17 κατοικίες προς μίσθωση αρχικά για 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης. Τα ενοίκια για τους 36 μήνες διαμορφώνονται ως εξής:

Αριθμός κατοικιών ΤΥΠΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΜ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ
1 ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ 18 35 6.480€
1 ΔΥΟ ΜΕΛΗ 36 53 10.080€
2 ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ 54 71 12.960€
1 ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ 72  89 15.120€
5 ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ 90 107 16.200€
5 ΕΞΙ ΜΕΛΗ 108 125 19.800€
2 ΕΠΤΑ ΜΕΛΗ 126 150 21.600€

Επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», θα συντάσσεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης μεταξύ του ωφελούμενου, του ιδιοκτήτη και του Δήμου Ρόδου, ο οποίος θα υπογράφει ως εγγυητής της μίσθωσης. Επίσης, ο Δήμος Ρόδου θα αποπληρώνει τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ έως το ποσό που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα (120€ μηνιαίως για ένα άτομο και 160€ μηνιαίως για 2 ή περισσότερα άτομα)
Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της διακήρυξης (ΑΔΑ: Ψ6Ζ9Ω1Ρ-8ΡΧ). Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, που βρίσκεται στην οδό Ερυθρού Σταυρού 12Α (Παλιό Νοσοκομείο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00. Τηλ. Επικοινωνίας 2241044756 κα. Κατερίνα Ταβερνάρη, 2241044744 κα. Δημητρίου Άννα, 2241044758 κα. Καραγεώργη Τσαμπίκα και κα. Μαριά Παναγιώτα, 2241044757 κα Χατζημιχαήλ Ευαγγελία και 2241044759 κα. Θεοδωροπούλου Ειρήνη.

NO COMMENTS