Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης – Αρχείου Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης)

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης – Αρχείου είναι οι εξής:

  1. Τηρεί αρχείο κάθε μορφής σχετικό με θέματα ευθύνης της, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων, των επιτροπών και της Διεύθυνσης και παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες για θέματα της διεύθυνσης.
  2. Έχει την ευθύνη της τήρησης του πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων για την διεκπεραίωση εγγράφων της υπηρεσίας, τηρεί αρχείο αλληλογραφίας.
  3. Τηρεί βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπών.
  4. Έχει την ευθύνη αποστολής της αλληλογραφίας, επίδοσης εγγράφων, εκτέλεσης εξωτερικών εργασιών.
  5. Επιμελείται για τις φωτοτυπίες και φωτοαντίγραφα της Διεύθυνσης και προβαίνει στην ηλεκτρονική σύνταξη των εγγράφων και διευκολύνει τους πολίτες στην χορήγηση έντυπου υλικού για την υποβολή αιτήσεων.

 

Τμηματάρχης: ΓΕΡΑΚΙΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241364 – 667, 669
2241364 – 671, 677
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tarxeio@rhodes.gr