ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην προμήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα, για την κάλυψη των αναγκών αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Ρόδου. Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα είναι καινούργια, γνωστού και αξιόπιστου κατασκευαστικού οίκου,κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων.

Σχετικά άρθρα