ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου» αφορά στην προμήθεια μη μόνιμων εξειδικευμένων και καινοτόμων συστημάτων, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων και την προσέλκυση επισκεπτών ΑμεΑ στις παραλίες του Δήμου Ρόδου.
Η παρέμβαση πραγματοποιείται στις παρακάτω πολυσύχναστες και οργανωμένες παραλίες του Δήμου: Παραλία Έλλη, Παραλία Φαληράκι, Παραλία Αφάντου, Παραλία Λίνδου.
Ειδικότερα η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των κατωτέρω συστημάτων :
α) Διάταξη καθοδήγησης στη θάλασσα και στην ακτή ατόμων με προβλήματα όρασης στην Παραλία Λίνδου. Η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης να εισέρχονται στη θάλασσα, να κολυμπούν ελεύθερα και με ασφάλεια και να επιστρέφουν στην ακτή, χωρίς την ανάγκη βοήθειας άλλου ατόμου. Ενημερώνει τον χρήστη για την γεωγραφική θέση του κατά την κολύμβηση, την απόσταση του από την παραλία, το βάθος του νερού κ.λ.π.
β) Διάταξη αυτόνομης πρόσβασης στη Θάλασσα Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα στις Παραλίες Έλλη, Φαληρακίου και Αφάντου. Με την συγκεκριμένη διάταξη, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα εισέρχονται/εξέρχονται στην θάλασσα με ασφάλεια και χωρίς την βοήθεια συνοδού.
γ) Απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την χρήση των παραπάνω παραλιών από ΑμεΑ και συγκεκριμένα κινητές τουαλέτες/αποδυτήρια για ΑμεΑ, κινητοί διάδρομοι πρόσβασης, χώροι σκίασης, ομπρέλες και πληροφ/κές πινακίδες.

Σχετικά άρθρα