ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην προμήθεια μη μόνιμων εξειδικευμένων και καινοτόμων συστημάτων, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων και την προσέλκυση επισκεπτών ΑμεA στις παραλίες του Δ. Ρόδου. Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω πολυσύχναστες & οργανωμένες παραλίες του Δήμου: Παραλία Έλλη, Παραλία Φαληράκι, Παραλία Αφάντου και Παραλία Λίνδου
Ειδικότερα η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια των κατωτέρω:
α) Σύστημα Καθοδήγησης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης. Η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης να εισέρχονται στη θάλασσα, να κολυμπούν ελεύθερα και με ασφάλεια και να επιστρέφουν στην ακτή, χωρίς την ανάγκη βοήθειας άλλου ατόμου. Ενημερώνει τον χρήστη για την γεωγραφική θέση του κατά την κολύμβηση, την απόσταση του από την παραλία, το βάθος του νερού κ.λ.π.
β) Σύστημα για την Πρόσβαση στη Θάλασσα Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα. Περιλαμβάνονται ειδικοί κινητοί διάδρομοι, οι οποίοι  δημιουργούν δίκτυο πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης στην περιοχή της ακτής και πλωτό/αμφίβιο όχημα το οποίο εξασφαλίζει εύκολη είσοδο /έξοδο στη θάλασσα  για κολύμβηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα .
γ) Βοηθητικός Εξοπλισμός. Περιλαμβάνεται λοιπός εξοπλισμός που κρίνεται απαραίτητος για την χρήση των παραλιών από ΑμεΑ ατόμων με κινητικά προβλήματα .
γ) Βοηθητικός Εξοπλισμός. Περιλαμβάνεται λοιπός εξοπλισμός που κρίνεται απαραίτητος για την χρήση των παραλιών από ΑμεΑ προβλήματα.

Σχετικά άρθρα