ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H πράξη αφορά στην υλοποίηση έργων διευθέτησης στο μεγαλύτερο τμήμα της οριοθετημένης πεδινής κοίτης του ρέματος «Ρένη» Φαληρακίου, μήκους 759μ., η οποία διασχίζει την τουριστικώς ανεπτυγμένη περιοχή του Φαληρακίου (από τη θάλασσα έως την οδό, που οδηγεί από την Εθνική οδό Ρόδου Λίνδου προς την περιοχή του Προφήτη Αμώς).

Σχετικά άρθρα