Με απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου κ. Γεωργίου-Ευθυμίου Τριάντου , Αντιδημάρχου Ρόδου και του Διοικητικού Συμβουλίου , ολοκληρώθηκε από το Γραφείο Προμηθειών του Δ.Ο.Π. , η διαδικασία του διαγωνισμού προμήθειας δύο οχημάτων για τις ανάγκες του Οργανισμού , ικανοποιώντας έτσι ένα χρόνιο αίτημα για την αντικατάσταση των παλαιωμένων μεταφορικών μέσων .


Πρόκειται για ένα επιβατηγό αυτοκίνητο το οποίο θα εξυπηρετεί ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας καθώς και του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ενός VAN για τις ανάγκες του δημοτικού συσσιτίου .
Ανάδοχος του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εταιρία ¨ΟPEL
ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ¨
Η δαπάνη των οχημάτων καλύφθηκε από τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.
Τα οχήματα παρελήφθησαν από το Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Γεώργιο –Ευθύμιο Τριάντο Αντιδήμαρχο Ρόδου και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής .

 

 

NO COMMENTS