Με προσωπική μέριμνα της δημοτικής αρχής ξεκίνησε η αναστύλωση της Ροδιακής Έπαυλης!

0
168

Με προσωπική μέριμνα του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, επιτεύχθηκε η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου της Ροδιακής Έπαυλης. Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος μερίμνησαν προσωπικά ώστε να ξεπεραστούν το σύνολο των αγκυλώσεων ετών που «αιχμαλώτιζαν» την εκτέλεση του έργου.

Με την αρωγή του Αντιδημάρχου και των επιβλεπόντων της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, οι εργασίες ξεκίνησαν με περιμετρικούς καθαρισμούς για την εγκατάσταση των σκαλωσιών, ακολούθησε η καθαίρεση της στέγης και των περιμετρικών του αναγνωστηρίου και η καθαίρεση των ξύλινων κουφωμάτων. Οι εργασίες θα συνεχιστούν με την τοποθέτηση σκαλωσιών εξωτερικά για την καθαίρεση των επιχρισμάτων και την εκτέλεση λοιπών εργασιών.

Η σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ», υπεγράφη από τη δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη με προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο εκτελείται με χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ειδικού Σκοπού 2017 – 2020 του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Για την έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος, απαιτήθηκε η προσωπική μέριμνα του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και η προσωπική καθημερινή εποπτεία του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου σε δύο επιπρόσθετα σημεία: α) στην ανάγκη απομάκρυνσης της βιβλιοθήκης που στεγαζόταν εντός του κτηρίου και η οποία εκκρεμούσε από το 2018 (!) και β) στην αντιμετώπιση αντιδράσεων μεμονωμένων πολιτών που παρεμπόδισαν την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών που θα επέτρεπαν την έναρξη του έργου.

Με μέριμνα του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης, ορίστηκαν και νέοι επιβλέποντες στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ», προκειμένου α) να επισπευσθούν οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου β) να υπάρχει πλήρης και σαφή εικόνα του έργου και γ) να εξασφαλιστεί η άρτια ολοκλήρωσή του.

Η νέα δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να αποκαταστήσει την εικόνα της Ροδιακής Έπαυλης – εν γένει – έναντι των πολιτών του κόσμου, αλλά και της ιστορίας της!

Εντός των επομένων ημερών θα ακολουθήσει και η δημοπράτηση του έργου που αφορά στην αναγέννηση του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης.

NO COMMENTS