Ο Δήμος Ρόδου σας ενημερώνει πως από 16 Μαρτίου 2020 και εν όψει αντιμετώπισης του SARS – CoV-2 η  προσέλευση  των  πολιτών  στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα  γίνεται  κατόπιν  τηλεφωνικής  προ συνεννόησης (ραντεβού) ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και ο συνωστισμός των πολιτών.

Αιτήματα μπορούν οι πολίτες ακόμα να υποβάλουν  με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή με τηλεομοιοτυπία.

Διεύθυνση    Εξυπηρέτησης  Πολιτών – Όλα τα τηλέφωνα των ΚΕΠ

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0343), Πλατεία Ελευθερίας Ρόδος, τηλ.: 2241360545,  τηλεομοιοτυπία: 2241029205, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: n.dodekanisou@kep.gov.gr,

Τμήμα  Κ.Ε.Π. (0011),  Μεσαιωνική Πόλη Ρόδος, τηλ.: 2241043707, τηλεομοιοτυπία:2241043973, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: d.rodou@kep.gov.gr

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0011 ΠΑ), Αγ. Αποστόλων Ρόδος, τηλ.: 2241065657, τηλεομοιοτυπία:2241060766,  Ηλεκ. Ταχυδρομείο: d.rodou-agapostolon@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0011 ΠΒ), Μητρόπολη «κτίριο Τοπτσούμπαση» Ρόδος, τηλ.: 2241070656, τηλεομοιοτυπία: 2241070654,  Ηλεκ. Ταχυδρομείο: d.rodou-mitropoli@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0011 ΠΓ), Ροδίνι  Ρόδος, τηλ.: 2241060995, τηλεομοιοτυπία: 2241060949,  Ηλεκ. Ταχυδρομείο: d.rodou-rodinis@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0016) Ιαλυσός, τηλ.: 2241362161 τηλεομοιοτυπία: 2241098443, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.ialisou@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0017) Κρεμαστή, τηλ. : 2241361100, τηλεομοιοτυπία: 2241096643 Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.petaloudon@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0015) Σορωνή, τηλ. : 2241360920, τηλεομοιοτυπία: 2241042343, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.kameirou@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0057) Έμπωνα  τηλ. : 2246041590, τηλεομοιοτυπία: 2246041572 Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.attavirou@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0018) Καλλιθέα τηλ. : 2241085506, τηλεομοιοτυπία: 2241085225, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.kallitheas-dodekanisou@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0014) Αφάντου τηλ. : 2241053303, τηλεομοιοτυπία: 2241053307, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.afantou@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0012) Αρχαγγέλος, τηλ. : 2244360400, τηλεομοιοτυπία: 2244029182, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.arhaggelou@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0027) Λάρδος,  τηλ. : 2244044251, τηλεομοιοτυπία: 2244044250, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.lindion@kep.gov.gr,

Τμήμα Κ.Ε.Π. (0026) Γεννάδι, τηλ. : 2244360410, τηλεομοιοτυπία: 2244043143, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.notiasrodou@kep.gov.gr,

NO COMMENTS