Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο την 5η Νοεμβρίου 2021 κατόπιν προσκλήσεως του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και την ανακοίνωση εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την «Αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου», ενός έργου ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας, ξεκινήσαμε ήδη τις απαιτούμενες διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη δημοπράτηση του έργου.
Κατά τη διάρκεια παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, συνοδευόμενου από την Υπουργό Πολιτισμού, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης, είχε την ευκαιρία να τον ενημερώσει για τη σημερινή κατάσταση του Εθνικού Θεάτρου – την οποία άλλωστε διαπίστωσε και ο ίδιος επισκεπτόμενος το Μνημείο – την πολιτιστική του αξία, καθώς και τις ενέργειες που ολοκλήρωσε η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη, από την ανάληψη των καθηκόντων της, που επιτρέπουν σήμερα την άμεση δημοπράτηση του έργου.
Κατόπιν της ενημέρωσης του Πρωθυπουργού από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, παρέδωσε στον πρωθυπουργό καλάθι με τα τοπικά προϊόντα της Ρόδου, προκειμένου να γνωρίσει εκτός από την ιστορία και ένα μικρό τμήμα της γαστρονομίας του τόπου.
Σε συνάντηση που ακολούθησε της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και υπηρεσιακών του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, συνεργατών του, καθώς και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Κωνσταντίνου Ταρασλιά, που παρέστη στη συνάντηση, συζητήθηκε το τυπικό μέρος της όλης διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι και τη δημοπράτηση του έργου.


Αμέσως μετά, ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, ευχαρίστησε θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Υπουργό Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, τους συνεργάτες της δημοτικής αρχής, τους υπηρεσιακούς της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, εξωτερικούς συνεργάτες και εθελοντές που εργάστηκαν και εργάζονται για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου». Στην ομάδα εργασίας δε, όπως είναι ήδη γνωστό, προστίθενται υπηρεσιακοί του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Σε ότι αφορά ειδικότερα στη δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη από την ανάληψη των καθηκόντων της, ολοκλήρωσε ή/και διενέργησε κατά περίπτωση τα κάτωθι:
 Ολοκλήρωσε πρώτο στατικό έλεγχο της επάρκειας του κτηρίου (απαραίτητο στοιχείο για εξασφάλιση της όποιας χρηματοδότησης),
 Ολοκλήρωσαν μελέτη ξυλοτύπων (εξώστες, πλάκες, τοιχία, δικτυώματα) – οπλισμού αποκατάστασης εξώστη και πλευρικών διαδρομών που μνημονεύονταν ως ελλείψεις από το Υπουργείο Πολιτισμού,
 Συμπλήρωσε τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων (σχέδια, ισχυρά/ασθενή, υποσταθμός, φωτισμός, υδραυλικά κτλ.),
 Συμπλήρωσε την πρόβλεψη για προσθήκη στο υπόγειο νέου χώρου μηχανολογικών εγκαταστάσεων 50 τ.μ. καθώς και δεξαμενής νερού για πυρόσβεση,
 Ολοκλήρωσε πλήρες φάκελο τοπογραφικών/πολεοδομικών,
 Συνέταξε προϋπολογισμό έργου που περιλαμβάνει:
α) τις αιτούμενες μελέτες εφαρμογής,
β) προϋπολογισμό εκτέλεσης έργου και
γ) συντήρηση του θεάτρου κατόπιν της ολοκλήρωσής του,
 Ολοκλήρωσε φωτογραφική τεκμηρίωση της παρούσας κατάστασης με σημεία λήψης φωτογραφιών τεκμηρίωσης,
 Συνέταξε έγγραφα – προαπαιτούμενα χρηματοδοτήσεων όπως πχ. βεβαίωση λειτουργίας, βεβαίωση μη χρηματοδότησης από άλλους πόρους, έκθεση σκοπιμότητας, βεβαίωση απαλλαγής ΜΠΕ (Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) κτλ.,
 Ολοκλήρωσε το σύνολο – σύμφωνα με το Νόμο – των προδιαγραφών που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του έργου με τη διαδικασία του άρθρου 50 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν.4782/2021 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» και
 Ολοκλήρωσε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη διαδικασία του άρθρου 50 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν.4782/2021 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης».

Προσπάθειες εξασφάλισης χρηματοδότησης (2019-2021):
 Τον Οκτώβριο του 2019, κατατέθηκε αίτημα χρηματοδότησης για την Αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I, πρόσκληση VIII, καταθέτοντας πλήρες φάκελο με το σύνολο των προαπαιτούμενων (εισηγήσεις, βεβαιώσεις, μελέτες κτλ.), το οποίο τελικώς ΔΕΝ εξετάστηκε λόγω της κατάργησής του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα.
 Τον Δεκέμβριο του 2020, σχεδιάστηκε όλος ο φάκελος εκ νέου (απαιτούμενες τροποποιήσεις, προσθήκες κτλ.), για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» στην Πρόσκληση ΑΤ06 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», αίτημα το οποίο ΔΕΝ υποβλήθηκε τελικώς, διότι ΔΕΝ εξασφαλιζόταν η απαιτούμενη χρηματοδότηση στο σύνολο του αναγκαίου ποσού.
 Στις 11 Μαΐου 2021, συντάχθηκε το Τεχνικό Δελτίο για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο ΠΔΕ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ποσού 21.080.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης πενταετούς συντήρησης του θεάτρου μετά την αποκατάστασή του.
 Την 5η Νοεμβρίου 2021, εξασφαλίστηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, η εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου με πρωθυπουργική δέσμευση.

Το μεγαλύτερο μέρος των μελετών συντάχθηκε από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, ενώ στην ομάδα μελέτης εντάχθηκαν και πολλοί – Δωδεκανήσιοι και μη – εθελοντές, διαφόρων ειδικοτήτων.
Συγκεκριμένα ευχαριστούμε:

Ομάδα Συντονισμού – Προετοιμασίας Φακέλου:
Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Αντώνης Καμπουράκης, Δήμαρχος Ρόδου
Στέφανος Δράκος, Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης
Μάγος Κυριάκος-Παντελεήμων, Αρχιτέκτων MSc, (ΔΜΠΜ)
Αναστάσιος Φωτίου, Πολιτικός Μηχανικός (ΔΜΠΜ)

Ομάδα Αρχιτεκτονικών:
Μάγος Κυριάκος-Παντελεήμων, αρχιτέκτων MSc, (ΔΜΠΜ)
Μαριεττάκη Αριάδνη, φοιτ. Ανακαίνισης & Αποκ/σης κτιρίων ΤΕΙ Πάτρας (εθελόντρια)
Μητροτάσιος Παναγιώτης, φοιτ. Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Βόλου, (εθελοντής)
Ντουρούκανλη Νιλάι, σχεδιάστρια, ΔΤΥ
Παπαθεοδώρου Πάρις, αρχιτέκτων MSc, (εθελοντής)
Πασχαλίδου Ελισάβετ, φοιτ. Ανακαίνισης & Αποκ/σης κτιρίων ΤΕΙ Πάτρας (εθελόντρια)
Πιλλήρη Σοφία, σχεδιάστρια, ΔΜΠΜ
Στριγκλόγιαννης Σέργιος, αρχιτέκτων, (εθελοντής)

Ομάδα Στατικών:
Αναστάσιος Φωτίου, πολιτικός μηχανικός (ΔΜΠΜ)
Ψαράς Φώτης, πολιτικός μηχ., (εθελοντής)
Διακομανώλη Μαρία, αρχιτέκτων, (εθελόντρια)
Ηρακλείδης Άγγελος-Κανέλλος, πολιτικός μηχ. MSc DIC (εθελοντής)
Ηρακλείδης Αριστοτέλης, πολιτικός μηχ. ΜΔΕ (εθελοντής)
Κολλίγρης Γιώργος, πολιτικός μηχ. (εθελοντής)

Ομάδα Ηλεκτρολογικών & Μηχανολογικών:
Κυριάκος Τσιμπιδάκης, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος (ΔΜΠΜ)
Εμμανουήλ Κιαουρτζής, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος (ΔΜΠΜ)
Κωνσταντίνος Βλαχίδης, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος (ΔΜΠΜ)
Γλεντής Λευτέρης, μηχανολόγος μηχ.,(εθελοντής)
Γιαγκουνίδης Τάσος, μηχανολόγος μηχ.,(εθελοντής)
Γιαλλουρίδης Χάρης, μηχανολόγος μηχ.,(εθελοντής)
Γουρδουπάρης Περικλής, ηλεκτρολόγος μηχ., (εθελοντής)
Ζαφειρίου Θεόδωρος, ηλεκτρολόγος μηχ., (εθελοντής)
Ναλμπάντ Μετίν, μηχανολόγος μηχ.,(εθελοντής)
Σημιτζής Βασίλης, μηχανολόγος μηχ., (εθελοντής)
Σταματιάδης Μιχάλης, ηλεκτρολόγος, ΔΡ
Σφακιός Δημήτρης, ηλεκτρολόγος μηχ.,(εθελοντής)
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, ηλεκτρολόγος μηχ.,(εθελοντής)

Ομάδα Τοπογραφικών:
Παντελής Φεϊζίδης, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΜΠΜ
Στυλιανός Μπούκλας, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΜΠΜ

Μελέτες Σκηνικής λειτουργίας & Φωτισμού,
Χαλκιάς Αντώνης, σκηνογράφος, (εθελοντής)

Προμελέτη Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ακουστική Μελέτη
Τσινίκας Νικόλαος, καθ. Τμ. Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Ειδικός Σύμβουλος για τις μελέτες Εγκαταστάσεων
EMG O.E., Π. Γουρδουπάρης – Δ. Μαρκόζης και Συνεργάτες Ο.Ε.

Κατά περιόδους και σε επιμέρους μελέτες & εργασίες συμμετείχαν:
Αρνά Ευφημία, ηλεκτρολόγος μηχ. ΔΜΠΜ
Ατσίδη Τσαμπίκα, σχεδιάστρια, ΥΠΠΟ
Γιωργαλλίδης Σταύρος, συλλέκτης φωτογραφιών
Γρύλλης Ιάκωβος, πρώην πρόεδρος ΤΕΕ/Τμ. Δωδεκανήσου
Ηλιοπούλου Μαρία, φοιτ. Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Manchester, (εθελόντρια)
Ευαγγελινίδης Ευστάθιος, ιστορικός τέχνης, ΔΜΠΜ
Θεολόγη Βασιλική, Θεατρολόγος, (εθελόντρια)
Καρυδάκης Γιώργος, αρχιτέκτων, προϊστάμενος ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου
Καρυδάκη Βασιλική, σκηνογράφος, ΔΜΠΜ
Κουντούρη Σεβαστιάνα, δικηγόρος, (εθελόντρια)
Κρητικού Σέβη, μαθήτρια, (εθελόντρια)
Κωστάντζος Λευτέρης, πολιτικός μηχ., τ. προϊστάμενος ΤΥΔΡ
Λαμπρίδης Χαράλαμπος, αρχιτέκτων, προϊστάμενος ΔΜΠΜ
Μανουρά Ελένη, πολιτικός μηχ. ΤΕ, ΔΜΠΜ
Μανταλιός Παναγιώτης, ηλεκτρολόγος, ΔΡ
Μπούκλας Στέλιος, τοπογράφος ΤΕ, ΔΜΠΜ
Νικολαΐδης Νίκος, αρχιτέκτων, (εθελοντής)
Νικολίτσης Γιώργος, συλλέκτης φωτογραφιών
Οικονόμου Γιώργος, τ. καλλιτεχνικός διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ Ρόδου
Παπαμιχαήλ Γρηγόρης, πολιτικός μηχ., (εθελοντής)
Παρασκευοπούλου Άννα, αρχιτέκτων, προϊσταμένη ΔΠΣ
Παρασός Δημήτρης, αρχιτέκτων, (εθελοντής)
Παστρικός Χάρης, φωτογράφος, (εθελοντής)
Πάχος Φιλήρατος, φωτογράφος (συλλογή Αντώνη Πάχου)
Πύργος Μανώλης, σχεδιαστής, (εθελοντής)
Ρήγας Βαγγέλης, αρχιτέκτονας Εθνικού Θεάτρου Αθηνών
Σκουμιός Κώστας, αρχιτέκτων, ΔΜΠΜ
Τρέχας Κώστας, Θεατρολόγος, (εθελοντής)
Τριανταφύλλου Ειρήνη, σχεδιάστρια, ΔΜΠΜ
Τσίγκρας Ηλίας, πολιτικός μηχ., (εθελοντής)
Χατζάτογλου Άγγελος, φοιτ. Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Βόλου, (εθελοντής)

 

Πέραν των υπηρεσιακών παραγόντων και των εθελοντών στη συμπλήρωση των μελετών συνέβαλαν:
1. Το κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με τη σύνταξη προμελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κατόπιν προγραμματικής σύμβασης (ποσού 28.560,00€).
2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσω προγραμματικής σύμβασης (ποσού 82.500,00€) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Μελέτη Ακουστικής του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου».
3. Η εταιρία «EMG O.E.,» Π. Γουρδουπάρης – Δ. Μαρκόζης και Συνεργάτες Ο.Ε., η οποία σύμφωνα με την από 16/04/2014 Σύμβαση Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας (συνολικής δαπάνης 49.200,00€) με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρείχε τεχνικές υπηρεσίες συμβούλου στις κατηγορίες μελετών εγκαταστάσεων του έργου όπως είναι τα οπτικοακουστικά συστήματα, οι εγκαταστάσεις ενισχυμένου ήχου, τους ειδικούς εξοπλισμούς θεατρικών και άλλων παραστάσεων, τη θέρμανση, τον αερισμό κλπ και
4. Η σύμπραξη μελετητών «Σταύρος Σοφιανόπουλος αρχ. μηχ. – Γεώργιος Προσγολίτης η/μ μηχ.» κατόπιν της από 24/04/2019 Σύμβασης Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης διαδικασιών για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου», παρείχε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε θέματα σύνταξης τευχών δημοπράτησης.

Ο Αντιδήμαρχος
Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

 

 

NO COMMENTS