Ο κ. Γιώργος Τριάντος, αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, την κα. Χριστίνα Καραγιάννη, αν. προϊσταμένη Διεύθυνσης και τον κ. Βασίλη Μωραΐτη, υπεύθυνο υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ, μετέβηκαν στην Αθήνα την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου για την άμεση επίλυση και δρομολόγηση λύσεων σε υποθέσεις της Διεύθυνσης.


Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον κ. Γιώργο Σταμάτη, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και κλιμάκιο της αρμόδιας Γραμματείας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την πορεία του προγράμματος μεταστέγασης σε προσωρινό οικισμό των Ρομά της περιοχής Κορακόνερου. Μέσα από εκτενή και εποικοδομητική συζήτηση αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής για την τελική έγκριση χρηματοδότησης της αίτησης του άρθρου 159 του Ν.4483/2017 καθώς και η επίσκεψη κλιμακίου της Γραμματείας με επικεφαλής τον Γ. Γραμματέα κ. Γ. Σταμάτη στη Ρόδο, προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου όλα τα σχετικά ζητήματα. Επίσης, οριστικοποιήθηκε η διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για αστέγους» στη Ρόδο από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2020 με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων Δήμων και φορέων, προκειμένου να συζητηθεί το επίκαιρο και έντονο πρόβλημα της αστεγίας.


Στη συνέχεια ο κ. Τριάντος συνοδευόμενος από τη Βουλευτή Δωδ/σου κα Μίκα Ιατρίδη, είχε συνάντηση με τον κ. Κοντοζαμάνη, Υφυπουργό Υγείας στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με την έγκριση παραχώρησης του κτιρίου πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ των Αγ. Αποστόλων στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμο Ρόδου, με σκοπό τη στέγαση δομών ΑΜΕΑ και τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Ο Υφυπουργός, ακούγοντας τις ιδέες που εκτέθηκαν από τον κ. Τριάντο και την κα. Ιατρίδη έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προτάσεις τους και προσανατολίζεται σε προγραμματική σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και Δήμου. Συμφωνήθηκε νέα συνάντηση προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με την παραχώρηση.
Παράλληλα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας συμμετείχαν στην 3η Συνάντηση Εθνικού Δικτύου Συντονισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Τ.Ε.Β.Α.), στην οποία παρουσιάστηκαν συνοδευτικά μέτρα και καλές πρακτικές από την επικράτεια και το νησί της Μάλτας.
Τέλος, ακολούθησε συνάντηση με τον κ. Χρυσοβαλάντη Παπαθανασίου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και συμφωνήθηκε η σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΚΑ και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Δήμου Ρόδου με σκοπό τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης, αλλά και την υλοποίησε νέων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης.

NO COMMENTS