Γνωστοποιείται ότι εκδόδηκε η υπ αριθ. 1.139/14-06-2021(ΑΔΑ:Ω8ΦΧΟΡΘ5-9Γ9) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (όπου αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες-οδηγίες),για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων)για το παιδαγωγικό έτος 2021-2022. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www. dopr.gr και του Δήμου Ρόδου https://www.rhodes.gr
Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου έχουν:
1. Όλα τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, (παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2018 μέχρι και 28.02.2019)
2. Παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου, για το σχολικό έτος 2021-2022, στη διεύθυνση https:// www.eservices.dopr.gr. και να αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε μορφή pdf και μόνο (όχι φωτογραφίες) στην πλατφόρμα όπως θα ορίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης αιτήσεων. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στους παιδικούς σταθμούς της πρώτης προτίμησής τους.
Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές των παιδιών ορίζεται από Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Κυριακή 04 Ιουλίου 2021.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 (Δ.Π.Σ.»Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» και 22410-68053 (Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Α. Αποστόλων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΠ

Τριάντος Γεώργιος – Ευθύμιος

NO COMMENTS