Από την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου ανακοινώνονται τα ακόλουθα σχετικά με την υποβολή των εκπρόθεσμων αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, για τo σχολικό έτος 2022-2023.
Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, στη διεύθυνση https://www.rhodes.gr/egwebapps .

1. Τα νήπια θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 2.5 έτη, την ημέρα που θα υποβληθεί η εκπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση. Σε διαφορετική περίπτωση η ηλεκτρονική αίτηση θα απορρίπτεται.

2. Στις εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις για ΤΡΟΦΕΙΑ, οι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι τέσσερις (4) παιδικούς σταθμούς και θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Στις εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, οι μητέρες θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) παιδικούς σταθμούς από τις Δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να επισυνάψουν το voucher που τους έχει χορηγηθεί καθώς και όλα τα κάτωθι απαιτούμενα απαραίτητα δικαιολογητικά :
• Ατομική κάρτα υγείας παιδιού (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου).
• Αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων.
• Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου).

4. Η επιλογή των εγγραφόμενων νηπίων, θα γίνει με σειρά προτεραιότητας βάσει του ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου, των σταθμών που έχουν δηλωθεί και των θέσεων που υπάρχουν ανά σταθμό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για απορίες και προβλήματα στη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ρόδου στα τηλ. 2241241025, 2241241035, 2241241045 & 2241241021 καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosxolika@rhodes.gr .

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής
& Μετανάστευσης

Καρίκης Ευστράτιος

 

NO COMMENTS