Δημοτική Βιβλιοθήκη

Στεγάζεται στη Ροδιακή Έπαυλη, διαθέτει 26.000 καταχωρημένα βιβλία κάθε ενδιαφέροντος και έχει εγγεγραμμένα μέλη 1.300 αναγνώστες. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί σαν δανειστική αλλά διαθέτει και κατάλληλους χώρους για μελέτη (αναγνωστήρια) για όσα βιβλία δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από αυτήν.

Λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή  7:00-19:00
                                                 Σάββατο:  9:00-13:00
Πληροφορίες:
Βιβλιοθηκονόμος Χρήστος Τερνέζης, τηλ 22410 37144.