Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης μαζί με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του πολίτη και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενημερώνουν τους συμπολίτες μας ότι, από την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και σύμφωνα με το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 14720/2020 (ΦΕΚ 2255/Β΄) προβλέπεται η άμεση χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου, και μέσω των ΚΕΠ, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Με τη νέα αυτή λειτουργικότητα σταματά πλέον η διασύνδεση των ΚΕΠ με το Εθνικό Δημοτολόγιο, εξυπηρετώντας ταχύτερα τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου που δύνανται να χορηγούνται από τα ΚΕΠ με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της ΕΨΠ, είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
4. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
5. Πιστοποιητικό γέννησης
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Πιστοποιητικό ιθαγένειας
8. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά που χορηγούνται μέσω των ΚΕΠ γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4727/2020 από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και εφόσον εκτυπωθούν, δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω επικύρωση, σφραγίδα ή υπογραφή.

Για τις περιπτώσεις που ληξιαρχικά ή δημοτολογικά πιστοποιητικά δεν εκδίδονται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της ΕΨΠ, οι υπάλληλοι των ΚΕΠ θα υποβάλλουν τη συμβατική αίτηση για διεκπεραίωση από τον αρμόδιο φορέα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ.

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να εισέρχονται και οι πολίτες που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τους προσωπικούς κωδικούς του taxis net και να αντλούν πλήθος πιστοποιητικών που τους αφορούν.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Δ. Καμπούρης
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής
Διοικητικής Εξυπηρέτησης
του Πολίτη, ΚΕΠ και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

NO COMMENTS