Tμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων

Το τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους γραφεία:

 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας είναι οι εξής:

 1. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα τοπικά σχετικά συνεργεία του Δήμου.
 2. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Γραφείο.
 3. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
 4. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
 5. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών όλων των υποδομών (οδοποιία, πεζοδρόμια, σήμανση, παιδικές χαρές, διαγραμμίσεις, κλπ.), του ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας, των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας, των κοινόχρηστων και υπαίθριων χώρων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και του πρασίνου, καθώς και κάθε άλλης εργασίας που κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή και άνετη διαβίωση των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας.
 • Γραφείο Καθαριότητας

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Καθαριότητας είναι οι εξής:

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σε συνεργασία και με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τον καθαρισμό των δρόμων, των πλατειών, των κοινόχρηστων χώρων (παραλίες, πάρκα, αύλειοι χώροι σχολικών συγκροτημάτων, μνημεία, κλπ.), των δημοτικών και σχολικών κτιρίων, δημοτικών τουαλετών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, πλην επιχειρήσεων της Δημοτικής Ενότητας. Διενεργεί τον καθαρισμό των κεντρικών οδικών αξόνων εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας, των ακάλυπτων οικοπέδων και των εγκαταλελειμμένων κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων που προκύπτουν, σε κατάλληλα σημεία για την συλλογή και απομάκρυνσή τους. Ενημερώνει εγκαίρως για τη συλλογή και μεταφορά τους. Επιπλέον είναι αρμόδιο για την αποψίλωση των κρασπεδόρειθρων και των ερεισμάτων των δρόμων αλλά και των βάσεων των δεντροστοιχιών.
 2. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί το προσωπικό.
 3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του γραφείου και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Διεύθυνση.
 4. Υποστηρίζει με παροχή υπηρεσιών καθαριότητας τη διοργάνωση εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας ή άλλων φορέων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 5. Μεριμνά για την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου, όπως αυτή καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Γραφείο Χορήγησης Αδειών Επιχειρήσεων

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Καθαριότητας είναι οι εξής:

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σε συνεργασία και με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τον καθαρισμό των δρόμων, των πλατειών, των κοινόχρηστων χώρων (παραλίες, πάρκα, αύλειοι χώροι σχολικών συγκροτημάτων, μνημεία, κλπ.), των δημοτικών και σχολικών κτιρίων, δημοτικών τουαλετών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, πλην επιχειρήσεων της Δημοτικής Ενότητας. Διενεργεί τον καθαρισμό των κεντρικών οδικών αξόνων εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας, των ακάλυπτων οικοπέδων και των εγκαταλελειμμένων κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων που προκύπτουν, σε κατάλληλα σημεία για την συλλογή και απομάκρυνσή τους. Ενημερώνει εγκαίρως για τη συλλογή και μεταφορά τους. Επιπλέον είναι αρμόδιο για την αποψίλωση των κρασπεδόρειθρων και των ερεισμάτων των δρόμων αλλά και των βάσεων των δεντροστοιχιών.
 2. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί το προσωπικό.
 3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του γραφείου και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Διεύθυνση.
 4. Υποστηρίζει με παροχή υπηρεσιών καθαριότητας τη διοργάνωση εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας ή άλλων φορέων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 5. Μεριμνά για την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου, όπως αυτή καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Γραφείο Κοιμητηρίων

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Κοιμητηρίων είναι οι εξής:

 1. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
 2. Μεριμνά για τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
 3. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με το Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας, για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών.
 4. Μεριμνά σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Δημοτικής Ενότητας, για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.
 • Γραφείου Συντήρησης και Λειτουργίας Κοιλάδας Πεταλούδων

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Συντήρησης και Λειτουργίας Κοιλάδας Πεταλούδων είναι οι εξής:

 1. Έχει την ευθύνη συντήρησης, καθαρισμού, φύλαξης και προστασίας της Κοιλάδας των Πεταλούδων και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
 2. Ασχολείται με τη συντήρηση των μονοπατιών, των περιφράξεων, της πυρασφάλειας, των δεξαμενών, των αφοδευτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων της Κοιλάδας και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
 3. Μεριμνά για τη στελέχωση και λειτουργία των σημείων εισόδου (εκδοτήρια εισιτηρίων) της Κοιλάδας και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, κατά τη θερινή περίοδο .
 4. Μεριμνά για την προστασία και την αειφορική διαχείριση της χλωρίδας και της πανίδας της Κοιλάδας των Πεταλούδων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

 

 Τμηματάρχης: ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241081297
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: