Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Λινδίων

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων είναι οι εξής:

  1. Τμήμα ΚΕΠ Λάρδου
  1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων
  1. Τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2244360109