3ο βραβείο (ένα από τα τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής)

Αρχιτέκτονες:

Ευάγγελος-Μάριος Λιάρος, Ευθυμία-Ειρήνη Τσιανάκα, Νικόλαος-Ορφέας Χαιρέτης, Θωμάς Χολέβας

Σύμβουλος:

Νικόλαος Γρυλλάκης Πολ. Μηχανικός

Τεχνική Έκθεση