Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου ανακοινώνει ότι αιτήσεις  για την εγγραφή νηπίων ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών, για το σχολικό έτος 2017-2018 , στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό «Μ. Καβαρινού» και στο Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων, θα γίνονται δεκτές από τις 22 Μαΐου έως  και τις 15 Ιουνίου 2017.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  3. Ιατρική βεβαίωση από το Νοσοκομείο, ή από ιδιώτη παιδίατρο για τη σωματική υγεία  και αρτιμέλεια του νηπίου.

(έντυπο το οποίο  χορηγείται από το σταθμό ).

Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματαντίδρασης  καθώς και φωτοαντίγραφο εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού .

  1. Βεβαίωση εργασίας των γονέων καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών τελευταίου τριμήνου .
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους  .

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση , κατατίθεται η δήλωση εισοδήματος  του προηγούμενου οικονομικού έτους,  με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης του νέου αντιγράφου φορολογικής  δήλωσης.

  1. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ποιος-ποια θα μπορεί να παραλαμβάνει το νήπιο από το σταθμό σε περίπτωση εγγραφής του , το ποσό, το χρονικό διάστημα καταβολής των τροφείων καθώς και ότι το νήπιο μπορεί να αυτοεξυπηρετείται στο χώρο της τουαλέτας .
  2. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση (το έντυπο χορηγείται από το σταθμό )
  3. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς, μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μεταφρασμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22410-20034 κ. Δούρλια Ελένη για τον Παιδικό Σταθμό ¨Μ. Καβαρινού ¨ και  για το Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων  Αποστόλων , στο τηλέφωνο  22410-68053 κ. Μπούτα Βασιλική .

 

NO COMMENTS