Στον Χάρτη Καινοτομιών και Καλών Πρακτικών Δημοσίου Τομέα βρίσκεται για πρώτη φορά ο Δήμος Ρόδου με δύο (2) καινοτόμες πλατφόρμες που σχεδιάστηκαν για να αριστοποιήσουν εσωτερικές διαδικασίες της διοίκησης και στηρίζονται στην απλοποίηση σύνθετων γραφειοκρατικών σταδίων με τη χρήση τεχνολογίας και διευκολύνουν τις υπηρεσίες και τη διοίκηση.
Πρόκειται για:
• την Πλατφόρμα διαχείρισης εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς εκτυπώσεις, διακινήσεις εγγράφων, ανακολουθίες, καθυστερήσεις και προβλήματα.
• Την Πλατφόρμα Πρωτογενών και Τεκμηριωμένων Αιτημάτων στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με ομοιογένεια στις ενέργειες των υπηρεσιών και διασφάλιση των προαπαιτουμένων για την ορθή διαδικασία συμβάσεων. Η συγκεκριμένη καινοτομία εξελίσσεται ήδη και σε άλλα στάδια της συμβασιοποίησης.
Οι καινοτόμες πλατφόρμες του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών ως Καλές Πρακτικές που βελτιώνουν την απόδοση της διοίκησης καθώς επιτυγχάνουν:
• Ελαχιστοποίηση γραφειοκρατίας
• Εξοικονόμηση χρόνου εργασίας
• Ταχύτητα
• Μετρησιμότητα ενεργειών
• Ιχνηλασιμότητα ενεργειών
• Ασφάλεια διαδικασιών

• Η ανάπτυξη της καινοτομίας στην δημόσια διοίκηση είναι μία από τις εθνικές και διεθνείς προτεραιότητες.  Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε το 2019 από 35 μέλη του ΟΟΣΑ και 5 μη μέλη, σε υπουργικό επίπεδο, η Διακήρυξη της Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα.
• Στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών αναρτώνται καινοτομίες, εκθέσεις και εγχειρίδια για την καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα. Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αποτελεί το μέσο επικοινωνίας και προβολής της καινοτομίας που συμβαίνει στην ελληνική δημόσια διοίκηση, σε διεθνές και εθνικό περιβάλλον, αποτελώντας μέλος του Δικτύου Καινοτομίας των κρατών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Μόνο ικανοποίηση νιώθουμε για την επίτευξη αυτού του στόχου που αποτελεί το αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας των αντιδημάρχων Τηλέμαχου Καμπούρη και Γιάννη Καμπούρη. Ήδη, σχεδιάζουμε να εισάγουμε και άλλες σημαντικές καινοτομίες στη λειτουργία του Δήμου που θα τον οδηγήσουν στη νέα εποχή.

NO COMMENTS