Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 23098/18-05-2021 (ΑΔΑ: 63ΜΛΩ1Ρ-ΧΕΙ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής & Μετανάστευσης του Δήμου Ρόδου, για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου, για το σχολικό έτος 2021-­2022.

Αναλυτικές οδηγίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα βρίσκονται αναρτημένα από τις 19/05/21 στη διεύθυνση https://www.rhodes.gr/nea-anakoinoseis-diefthynsis-proscholikis-agogis/ .

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία την 01/09/2021 θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών (Γεννημένα από 01/01/2018 έως 28/02/2019).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου, για το σχολικό έτος 2021-2022, στη διεύθυνση https://www.rhodes.gr/nea-anakoinoseis-diefthynsis-proscholikis-agogis/ και να αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε μορφή pdf και μόνο (όχι φωτογραφίες) στην πλατφόρμα όπως θα ορίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης αιτήσεων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στους παιδικούς σταθμούς της πρώτης προτίμησής τους.

Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου ορίζεται από Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας,

Προσχολικής Αγωγής & Μετανάστευσης

Δήμου Ρόδου

Ευστράτιος Καρίκης

NO COMMENTS