Σας καλούμε την Πέμπτη 16-01-2020 στις 11.30 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα εθιμοτυπίας) ώστε να ενημερωθείτε για τον σκοπό–στόχο του προγράμματος από τον Δρ. Σταμάτη Παναγιώτη, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον”

Ανοικτή Πρόσκληση για συμμετοχή στην πράξη ACUA στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου (Φυτώριο Δήμου)

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Ρόδου έχει ήδη απευθύνει στις 15-11-2019 Ανοικτή Πρόσκληση σε πιθανά ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα (ΔΗΜΟΤΕΣ), προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στην πράξη ACUA στην ευρύτερη περιοχή της συνοικίας του Αγίου Δημητρίου, της πόλης της Ρόδου (περιοχή εγκατάστασης του Φυτωρίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Δήμου Ρόδου, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’).
Στόχος της πράξης ACUA, η οποία παρακολουθείται, εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης, είναι η δοκιμαστική ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό και με επίκεντρο μικρό αριθμό πολυκατοικιών, ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων, επεξεργασίας τους και παραγωγής κόμποστ (εδαφοβελτιωτικό).

Στοιχεία επικοινωνίας:
κ. Ποθητός Σταματιάδης, κ. Χριστίνα Λούντου.
Τηλ.: 22410-73179.

NO COMMENTS