Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 826 - 850 of 858

Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος έτους 2016

Έναρξη13/05/2016

Λήξη25/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

fakeloi-1.zip

Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις παραλίες του Δήμου Ρόδου

Έναρξη12/05/2016

Λήξη23/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

paralies-1.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ)

Έναρξη21/04/2016

Λήξη20/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

kilikeio.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη «φύλαξη από ιδιώτη στη δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2016

Έναρξη10/05/2016

Λήξη20/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

filaxi.zip

Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των πάρκων και των παρτεριών Δήμου Ρόδου, έτους 2016

Έναρξη10/05/2016

Λήξη18/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

parka_2-1.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤOΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Έναρξη12/05/2016

Λήξη18/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

lindos.n.rodos.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικού του Δήμου Ρόδου 2016»

Έναρξη18/04/2016

Λήξη18/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

prostasias.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη18/04/2016

Λήξη17/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

29385.pdf

Διενέργεια προμήθειας τοπογραφικού οργάνου (G.P.S.) με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Έναρξη09/05/2016

Λήξη16/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

apostasiometro.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Δ.Ε Αφάντου

Έναρξη05/05/2016

Λήξη16/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

eksoplismos_afandou.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Πυλώνας Δ.Ε Λίνδου

Έναρξη05/05/2016

Λήξη16/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

eksoplismos_lindou.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ του Δήμου Ρόδου

Έναρξη12/04/2016

Λήξη11/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

elastika.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ του Δήμου Ρόδου

Έναρξη12/04/2016

Λήξη11/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

elastika_5.zip

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την προμήθεια φρέον για την αναγόμωση των φιαλών της Επιχείρησης ΡΟΔΑ

Έναρξη26/04/2016

Λήξη05/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

Prosklisi_anagomosi.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»

Έναρξη18/04/2016

Λήξη05/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

sintirisi.zip

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την προμήθεια «ειδών ρουχισμού για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Επιχείρησης ΡΟΔΑ»

Έναρξη25/04/2016

Λήξη04/05/2016

Αρχείο Προκήρυξης

307.pdf

Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε Ρόδου, έτους 2016

Έναρξη12/04/2016

Λήξη28/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

eidh.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Έναρξη12/04/2016

Λήξη27/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

entypa.zip

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών τροφοδοσίας ( σκεύη αλουμινίου μιας χρήσης κλπ ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δ.Ρ .

Έναρξη13/04/2016

Λήξη26/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

alouminiou.pdf

Διακήρυξη δημοπρασίας ΕΤΑΔ 2016

Έναρξη13/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

etad.zip

Διενέργεια προμήθειας φυτών, δενδρυλλίων με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Έναρξη18/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

dendrylia.pdf

Διενέργεια προμήθειας μικρών χειρονακτικών εργαλείων με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Έναρξη18/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

ergalia_1.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Έναρξη18/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

xyleia.pdf

Διενέργεια προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Έναρξη18/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

fytopathologika.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου

Έναρξη12/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

kausimalipantika.zip

Displaying 826 - 850 of 858