ΘΕΜΑ: Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς Αγ. Δημητρίου Πόλεως Ρόδου
ΣΧΕΤ : Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς
Ενημερώνουμε τους πολίτες – καταναλωτές του Δήμου Ρόδου ότι, λόγω της αργίας της 25ης  Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη, η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Αγ. Δημητρίου Πόλεως Ρόδου μεταφέρεται την ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
2020, στον ίδιο χώρο.
α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Κωνσταντίνος ΒΑΣΙΛΩΤΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

NO COMMENTS