Οι πανελλαδικές εξετάσεις, είναι ένας σημαντικός σταθμός και ο πρώτος της ενήλικης ζωής σας.
Σηματοδοτεί το κλείσιμο του κύκλου της μαθητικής πορείας και την έναρξη της διαδρομής προς την ενήλικη ζωή, η οποία θα περάσει μέσα από τη δοκιμασία των εξετάσεων.
Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις εξετάσεις, στην πρώτη από τις πολλές προκλήσεις που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε στη νέα πορεία που ανοίγεται μπροστά σας.
Είμαι βέβαιος ότι οι θυσίες, οι αγωνίες και οι κόποι σας θα ανταμειφθούν και τα εφόδια αυτά που αποκομίσατε θα σας οδηγήσουν σε νέες διαδρομές προς επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει.

NO COMMENTS