Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών είναι οι εξής:

  1. Τμήμα ΚΕΠ Κρεμαστής
  1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων
  1. Τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241361601 – 630