Ο Δήμος Ρόδου με τις Δομές Υποστήριξης Γυναικών σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Δωδεκανήσου, υλοποίησαν με μεγάλη επιτυχία δράσεις  πρόληψης  και  ευαισθητοποίησης με τίτλο «Aνθρώπινα Δικαιώματα και Έμφυλα Στερεότυπα», στους μαθητές του 4ου  Γυμνασίου Ρόδου στις 5 Απριλίου 2017 και του Μουσικού Γυμνασίου στις 26 Απριλίου 2017. Οι συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν μέρος μιας σειράς δράσεων σε διάφορα σχολεία Δευτεροβάθμιας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα», όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την χρονική περίοδο Μάρτιος 2017- Μάιος 2017.

Στο 4ο Γυμνάσιο οι μαθητές ενημερώθηκαν αρχικά για τη θεμελίωση των  ανθρώπινων δικαιωμάτων από την κοινωνιολόγο και υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Δωδεκανήσου  κα. Βλάχου Όλγα και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με σύγχρονα ζητήματα που άπτονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ρόδου από την κοινωνιολόγο του Κέντρου κα. Μηνατσή Εύη και των υπηρεσιών του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών από την ψυχολόγο του Ξενώνα Δρ. Καστράνη Πωλίνα. Κεντρικό θέμα της παρουσίασης των δύο δομών ήταν οι διαστάσεις του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και οι επιπτώσεις του στην ψυχολογία της γυναίκας και των παιδιών. Η δράση ολοκληρώθηκε με την προβολή σχετικών  βίντεο  και  συζήτηση  με  τους  μαθητές , αφού έθεσαν τους προβληματισμούς τους  και  τις  απορίες  τους  στα  στελέχη  των δομών.

Στη δράση  που  πραγματοποιήθηκε  στο  Μουσικό  Σχολείο  Ρόδου,  τα στελέχη των Δομών Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Ρόδου, ανέπτυξαν το θέμα των έμφυλων  ταυτοτήτων  και  στερεοτύπων. Την παρουσίαση επιμελήθηκαν η κοινωνιολόγος κα. Μηνατσή Εύη και η κοινωνική λειτουργός κα. Χρυσού Θεανώ του Συμβουλευτικού Κέντρου και η ψυχολόγος Δρ. Καστράνη Πωλίνα του Ξενώνα Φιλοξενίας. Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των μαθητών, αναφορικά με τα ζητήματα των διακρίσεων λόγω φύλου, τα έμφυλα στερεότυπα και τα πρότυπα συμπεριφοράς που αναπαράγονται στην οικογένεια, το σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε προβολή σχετικών βίντεο και διαδραστική συζήτηση, όπου δόθηκε έμφαση στους ρόλους των φύλων που η κοινωνία προστάζει και στην ενίσχυση τους μέσω των προτύπων που τα ΜΜΕ προβάλουν.

NO COMMENTS