Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Καμείρου

  Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου είναι οι εξής:

  1. Τμήμα ΚΕΠ Σορωνής
  1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων
  1. Τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241360902
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: