Αποφάσεις ΔΣ

  0
  64
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
  99928/11/2017Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας ( οδοί Μαύρου – Τηλικού)», αρ. πρωτ. 16/96531/2017.APOF-999.pdf
  99915/12/2016Έγκριση του Δήμου ως συνδρομητή σε εταιρείες ηλεκτρονικών πληροφοριών και εφαρμογών αρ.πρωτ. 2/102357/2016.APOF-999.pdf
  99815/12/2016Έγκριση διαγραφής χρέωσης προστίμου αυθαιρέτου κ.Ε.Μανωλακιού αρ.πρωτ.2/84773/2016.APOF998.pdf
  99828/11/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση περαίωσης του έργου: « Κατασκευή Οστεοφυλακείων Κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/96263/2017.APOF-998.pdf
  99715/12/2016Διαγραφή Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων Δ.Ε. Λινδίων έτους 2014 της Αρχοντάκη Ευαγγελίας του Κυριάκου αρ.πρωτ. 2/99162/2016.APOF997.pdf
  99615/12/2016Διαγραφή Ειδικού Τέλους Λατομικών Προϊόντων Δ.Ε. Καλλιθέας ετών 2007-2008-2009-2010-2013 της εταιρείας ΕΛΑΨ Α.Ε., αρ.πρωτ. 2/99158/2016.APOF-996.pdf
  99528/11/2017Έγκριση 2ης Τροποποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά» ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου αρ. πρωτ. 16/96432/2017.APOF-995.pdf
  99515/12/2016Διαγραφή Ειδικού Τέλους Λατομικών Προϊόντων Δ.Ε. Καλλιθέας ετών 2008-2009-2010-2011-2013 της εταιρείας ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε., αρ.πρωτ. 2/99153/2016.APOF-995.pdf
  99525/09/2018Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων Δ.Ε. Ρόδου ετών 2007 & 2008 της Γιαννακά-Παπανικολάου Μαρίας του Νικολάου αρ.πρωτ. 2/54185/2018.APOF-995.pdf
  99428/11/2017Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Ν.Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες – επισκευές στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βατίου» προϋπ/σμού 64.200,00 € αρ. πρωτ. 16/96614/2017.APOF-994.pdf
  99425/09/2018Έγκριση διαγραφής τέλους ακαθαρίστων εσόδων 2015 Δ.Ε. Ρόδου του Χαλικάκη Παρασκευά του Βασιλείου αρ.πρωτ. 2/54179/2018.APOF-994.pdf
  99415/12/2016Διαγραφή Ειδικού Τέλους Λατομικών Προϊόντων Δ.Ε. Καλλιθέας ετών 2008-2009-2010-2011-2013 της εταιρείας ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε., αρ.πρωτ. 2/99153/2016.APOF994.pdf
  99327/12/2019Έκδοση ψηφίσματος στήριξης και συμπαράστασης στους εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.APOF-993.pdf
  99315/12/2016Διαγραφή Τέλους Παρεπιδημούντων Δ.Ε. Λινδίων ετών 2011-2012 της εταιρίας ΑΕΞΤΕ Ν.Καπετανάκης και Υιοι Α.Ε. , αρ.πρωτ. 2/99169/2016.APOF-993.pdf
  99328/11/2017Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013, 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότηες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε Αφάντου) , αρ. πρωτ.16/96544/2017.APOF-993.pdf
  99325/09/2018Έκφραση γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο εξαίρεσης αιγιαλού/ών, αρ. πρωτ. 2/56495/2018.APOF-993.pdf
  99215/12/2016Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων της ατομικής επιχείρησης Πυράκης Νικόλαος, αρ.πρωτ. 2/98792/2016.APOF992.pdf
  99227/12/2019Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης αρ.πρωτ. 2/71086/2019.APOF-992.pdf
  99228/11/2017Έγκριση κατασκευής και εγκατάστασης περιπτέρου στην οδό Κωνσνταντινουπόλεως στην Περιοχή Ροδίνι αρ.πρωτ. 16/94013/2017.APOF-992.pdf
  99225/09/2018Ορισμός Μελών στην Επιτροπή Παραλαβής ανταλλακτικών ανελκυστήρων για το έτος 2018 ,αρ. πρωτ. 2/54055/2018.APOF-992.pdf
  99127/12/2019Γνωμοδότηση μετατροπής σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, συνολικής έκτασης 7.593,80 μ2, για την αιτούμενη από την «Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου Α.Ε.» ενόψει έκδοσης οικοδομικής άδειας ανακαίνισης υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας «PARADISE VILLAGE» στην περιοχή «ΡΕΝΗ» του Δήμου Ρόδου. αρ.πρωτ. 5525/2019.APOF-991.pdf
  99128/11/2017Έγκριση κατασκευής και εγκατάστασης περιπτέρου στην οδό Ηλία Βενέζη αρ.πρωτ. 16/94012/2017.APOF-991.pdf
  99125/09/2018Εξειδίκευση του κ.α.ε. 00-6453 γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο εξαίρεσης αιγιαλού/ών, αρ. πρωτ. 2/56495/2018.APOF-991.pdf
  99115/12/2016Έγκριση από το Δ.Σ. για διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας catering για τους μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/102142/2016. ΑρχείοAPOF-991.pdf
  99027/12/2019Γνωμοδότηση μετατροπής σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, συνολικής έκτασης 847,00 μ2, για την αιτούμενη από την «Άγιος Γεώργιος Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» έκδοση οικοδομικής άδειας προσθήκης κατ΄έκταση και καθ΄ύψος υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας «ΕΛΑΙΑ» στην περιοχή «ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ» της Δ.Ε. Λινδίων του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 5524/2019.APOF-990.pdf
  99028/11/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο « Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας της παραλιακής ζώνης του Δήμου Αφάντου», αρ. πρωτ. 16/92481/2017APOF-990.pdf
  99025/09/2018Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, αρ. πρωτ. 2/53544, 2/55099 και 2/57077/2018.APOF-990.pdf
  99015/12/2016Έγκριση από το Δ.Σ. για διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα Πεταλούδων αρ.πρωτ. 2/102137/2016.APOF990.pdf
  9931/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 21/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 3379 γαιών Αφαντου ιδιοκτησίας Νικολή Χρήστου και Καρακωνσταντή Γεωργίου για χρήση καταστήματοςAPOFASI-99.pdf
  9929/01/2018Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρόδου και έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2018 και 2019 αρ.πρωτ. 2/5456/2018.APOF-099.pdf
  9919/02/2016Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού, αίτηση κ. Β. Χαρίτου, αρ. πρωτ. 2/9345/2016.99.pdf
  9908/05/2020Α) Αποδοχή 2ης Τροποποίησης της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002000 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», Β) Τροποποίηση των αρ. 536/2016 και 844/2016 αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/18107/2020.APOF-99.pdf
  9917/02/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 2/9396/2017.APOF99.pdf
  98927/12/2019Γνωμοδότηση μετατροπής σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, της Εταιρείας «ΠΕΔΙΕΥΣ Α.Ε.» που αφορά τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για την ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή «ΠΑΝΑΓΙΕΣ» - ΔΕ Νότιας Ρόδου-Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 5522/2019.APOF-989.pdf
  98928/11/2017Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», αρ. πρωτ. 16/92480/2017.APOF-989.pdf
  98925/09/2018Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. Δήμου Ρόδου έτους 2018 (Απόφαση Οικ.Επιτροπής αρ.480/2018)APOF-989.pdf
  98915/12/2016Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016, Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 499/2016.APOF989.pdf
  98827/12/2019Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 (Δ΄Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/70807/2019APOF-988.pdf
  98815/12/2016Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Συμπλήρωση δύο (2) λυόμενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και διάρκεια, αρ. πρωτ. 16/102904/2016.ΑΠΟΦ-988.pdf
  98715/12/2016Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου: « Ασφαλτόστρωση οδού Σύνδεσης της Επαρχιακής οδού Κατταβιάς –Πρασονήσι με Βρουλιά», προυπ: 198.000,00€ με ΦΠΑ, αρ. πρωτ. 16/102841/2016.APOF987.pdf
  98727/12/2019Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 (συμπληρωματική) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/70799/2019APOF-987.pdf
  98615/12/2016Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (Β΄ΦΑΣΗ)», αρ.πρωτ.16/102275/2016.APOF-986.pdf
  98515/12/2016Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)». , αρ.πρωτ.16/102394/2016.APOF-985.pdf
  98528/11/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία του Δεκεμβρίου 2012 του οδικού δικτύου του Δήμου Ρόδου» αρ. πρωτ. 16/96003/2017.APOF-985.pdf
  98527/12/2019Αντικατάσταση παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου (ΔΟΠΑΡ), αρ.πρωτ. 3862/2019APOF-985.pdf
  98430/08/2018Συζήτηση για προσλήψεις προσωπικού στο νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Κατταβιά (ΘΗΣ Ν.Ροδου),αρ.πρωτ. 5/52986/2018APOF-984.pdf
  98415/12/2016Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος ¨ΠΟΤΟΥ¨ στο Φαληράκι», αρ.πρωτ.16/102238/2016.APOF-984.pdf
  98315/12/2016Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου: «Γεωτεχνική μελέτη –έρευνα στο Nηπιαγωγείο Μαριτσών» Ανάδοχος μελετητική ομάδα : ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, αρ.πρωτ.16/98337/2016.APOF-983.pdf
  98327/12/2019Έγκριση πρακτικού καταστροφής μηχανογραφικού υλικού άνευ αξία, αρ.πρωτ. 2/70135/2019.APOF-983.pdf
  98330/08/2018Έγκριση τροποποίησης της με αρ.47/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μελέτης του έργου :«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΠΟΤΟΥ» ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ», ως προς τον προϋπολογισμό, λόγω μείωσης του ποσού της αναθεώρησης αρ.πρωτ. 16/52749/2018.APOF-983.pdf
  98215/12/2016Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου: «Γεωτεχνική μελέτη –έρευνα στο Nηπιαγωγείο Μαριτσών» Ανάδοχος μελετητική ομάδα : ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, αρ.πρωτ.16/98337/2016.APOF-982.pdf
  98227/12/2019Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης, αρ.πρωτ. 2/70598/2019.APOF-982.pdf
  98230/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ. 247/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΡ, που αφορά «Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Οργανισμού, οικονομικού έτους 2018»APOF-982.pdf
  98130/08/2018Χορήγηση άδειας συμμετοχής στο δικαιούχο μικροπωλητή της Εμποροπανήγυρης της Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Απολλώνων έτους 2018.APOF-981.pdf
  98127/12/2019Ωράριο λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Έμπωνας αρ.πρωτ. 2/69467/2019APOF-981.pdf
  98115/12/2016Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», προϋπολογισμού 32.865,00€ με ΦΠΑ, αρ.πρωτ.16/102249/2016.APOF-981.pdf
  98015/12/2016Επιλογή Δημοτικού συμβούλου και σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» αρ.πρωτ.2/102406/2016.APOF-980.pdf
  98030/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Λινδίων του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/52730/2018APOF-980.pdf
  98027/12/2019Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς , αρ.πρωτ. 2/68395/2019.APOF-980.pdf
  9819/02/2016Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 785/2015 Απόφαση του Δ.Σ. για επιστροφή χρημάτων στον κ. Πασιάλη Εμμανουήλ του Δημητρίου, αρ. πρωτ. 2/6384/2016.981.pdf
  9808/05/2020Συμπλήρωση της με αρ. 738/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του έργου: « Βελτίωση αγροτικής οδοποϊίας Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 2/11547/2020APOF-98.pdf
  9817/02/2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 ΚΑΙ 04/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ( ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΝΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ), αρ. πρωτ. 2/9384/2017.APOF98.pdf
  9819/02/2016Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 785/2015 Απόφαση του Δ.Σ. για επιστροφή χρημάτων στον κ. Πασιάλη Εμμανουήλ του Δημητρίου, αρ. πρωτ. 2/6384/2016.98.pdf
  9831/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 20/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.4577 γαιών Αφάντου, σε ασφαλτοστρωμένη μη αναγνωρισμένη κτηματολογική οδό, ιδιοκτησίας της "Ανώνυμης Εμπορικής Βιοτεχνικής & Οικοδομικής Εταιρείας Δράκος Α.Ε.» για χρήση Βιομηχανίας Χαμηλής -μέσης όχλησης(αρτοποιείο) με τον διακριτικό τίτλο ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε.APOFASI-98.pdf
  9829/01/2018Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/2018 απόφασης του ΔΟΠΑΡ που αφορά « Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»APOF-098.pdf
  97927/12/2019Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς , αρ.πρωτ. 2/68389/2019.APOF-979.pdf
  97930/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/52665/2018APOF-979.pdf
  97915/12/2016Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και 1ου Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «Διαμόρφωση Κτιρίου Αύλειου Χώρου, Αποκατάσταση Βλαβών Υπαίθριου Γυμναστηρίου και Επανακατασκευή Καθαιρεθέντων Ψευδοροφών στο Κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου», αρ.πρωτ.16/101640/2016.APOF-979.pdf
  97830/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για αποκομιδή– μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση(μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή –κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/52616/2018APOF-978.pdf
  97815/12/2016Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΙΩΝ», αρ.πρωτ.16/101482/2016. ΑρχείοAPOF-978.pdf
  97827/12/2019Πρόσληψη προσωπικού - Νέα πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019 - 2020», αρ.πρωτ.2/69928/19-12-2019.APOF-978.pdf
  97728/11/2017Ορθή επανάληψη απόφασης ως προς τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Κρητηνίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητηνίας «Η ΚΑΣΤΕΛΟΣ» και να περιέλθει άμεσα στο Δήμο για οποιοδήποτε λόγο κριθεί αναγκαίοAPOF-977.pdf
  97727/12/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι 2019», αρ.πρωτ.14/68829/13-12-2019.APOF-977.pdf
  97730/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για συμπληρωματική σύμβαση που αφορά Αποκομιδή– μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση(μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή –κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/52623/2018APOF-977.pdf
  97715/12/2016Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ρόδου» στον Άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (τίτλος πρόσκλησης: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» κωδικός πρόσκλησης: 14.6i.26-27.1, Α/Α ΟΠΣ: 1465)APOF-977.pdf
  97630/08/2018Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες αρ.πρωτ. 14/52421/2018APOF-976.pdf
  97615/12/2016Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου έτους 2017,Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 500/7.12.2016.APOF-976.pdf
  97628/11/2017Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών εταιρείας ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., αρ. πρωτ. 2/97837/2017.APOF-976.pdf
  97627/12/2019Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες , αρ.πρωτ. 14/68477/2019 & 14/70028/2019.APOF-976.pdf
  97515/12/2016Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ρόδου στην Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου για το έτος 2017.9751.pdf
  97530/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για εργασίες αποκατάστασης καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων έτους 2018,αρ. πρωτ. 2/52551/2018APOF-975.pdf
  97528/11/2017Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών εταιρείας ΜΑΡΙΤΟΥΡ Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/97838/2017.APOF-975.pdf
  97527/12/2019Τροποποίηση της ομάδας έργου, για την πράξη «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» με ακρωνύμιο «ΑCUA» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 , αρ.πρωτ. 18/67232/2019.APOF-975.pdf
  97528/11/2017Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών εταιρείας ΜΑΡΙΤΟΥΡ Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/97838/2017.APOF-975.pdf
  97515/12/2016Έγκριση προϋπολογισμού Aστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2017.975.pdf
  97427/12/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.125/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθ. απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, με καταβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου.APOF-974.pdf
  97428/11/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. Γ. Βασιλώττου, αρ. πρωτ. 2/90058/2017.APOF-974.pdf
  97415/12/2016Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρ.Ο.Δ.Α αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 59/2016.974.pdf
  97327/12/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.123/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 63/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Αίτημα χωροθέτησης ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου για Κ.Υ.Ρ. επί της οδού Θεμ.ΣοφούληAPOF-973.pdf
  97328/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης , αρ. πρωτ.2/97576/2017.APOF-973.pdf
  97330/08/2018Έγκριση της αρ.113/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση παραχώρησης-Ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ (Χρονικής διάρκειας 2 ετών)»APOF-973.pdf
  97315/12/2016Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρ.Ο.Δ.Α αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 59/2016.973.pdf
  972A15/12/2016Έγκριση στοχοθεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δωδ/σου) οικονομικού έτους 2017, αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 292/18.11.2016.972A.pdf
  97215/12/2016Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δωδ/σου) οικονομικού έτους 2017,αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 293/18.11.2016.972.pdf
  97227/12/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.121/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 61/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση των χρήσεων γης του Τομέα Γ πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Ροδοπούλας».APOF-972.pdf
  97228/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΥ Maconellicoccus hirsutus” (Κ.Α..35-6142.0004), αρ. πρωτ.2/97579/2017.APOF-972.pdf
  97230/08/2018Έγκριση της αρ.112/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της αρ. 112/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφα ΑΠ 16/44569/17-7-2018 και 16/51279/21-08-2018 της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών)»APOF-972.pdf
  97130/08/2018Έγκριση της αρ.111/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 76/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Αποδήμων Αμερικής»APOF-971.pdf
  97115/12/2016Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πολιτισμού (Δ.Ο.Π.Α.Ρ) οικονομικού έτους 2017, αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 246/25.11.2016.971.pdf
  97127/12/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.121/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 61/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση των χρήσεων γης του Τομέα Γ πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Ροδοπούλας».APOF-971.pdf
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο