Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την    27η   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019,  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 11.00 καλείστε να προσέλθετε στην   Τακτική  Συνεδρίαση  του Σώματος , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) ,  του άρθρου 95 και 96 παρ. 2 & 3 του Ν.3463/2006 .

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1.Άμεσα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων από την πτώχευση της εταιρείας THOMAS COOK.

2.Έκτακτη χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών για την αντιμετώπιση δαπανών άμεσης συντήρησης και επισκευής.

3.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου» ΔΟΠ.

4.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης.

5.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης   Ρόδου «ΔΕΥΑΡ».

6.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου «Δ.Ε.Ρ.Μ.ΑΕ».

7.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου «Δ.Ο.Π.Α.Ρ».

8.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ».

 9.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν.Δωδεκανήσου.

10.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου «Α.Μ.Κ.Ε».

11.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».

12.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».

13.Ορισμός μελών στην Επιτροπή Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Ρόδου.

14.Ορισμός μελών στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.

15.Ορισμός μελών Επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2019, Δ/νσης Προγραμματισμού.

16.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης)

16.1.Έγκριση απόδοσης τέλους λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (αρ.πρωτ.2/50552/2019.

16.2.Λήψη απόφασης για ορισμό Δημοτικού Ταμία, αρ.πρωτ.2/50129/2019.

16.3.Έγκριση διαγραφής τιμολογίων (υποχρεώσεων-δεσμεύεων) διαφόρων δαπανών, λόγω α)παραγραφής, β)εξόφλησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γ)ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (άρθρο 61,91 Ν.4270/2014&άρθρο 4 Π.Δ.80/2016), αρ.πρωτ.2/50550/2019.

16.4.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων, αρ.πρωτ.2/50651/2019.

17.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Δράκος)

17.1.Έγκριση μελέτης περί καθορισμού θέσεων αποεπιβίβασης για τα Ε.Δ.Χ. – ταξί κατ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ59Α/30-03-2018) και επικαιροποίηση θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες ΤΑΞΙ) στο Βασικό Οδικό Δίκτυο της Πόλης της Ρόδου.

17.2.Έγκριση μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της αθλητικής διοργάνωσης  «RUN GREECE ΡΟΔΟΣ 2019».

18.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς)

18.1. Έγκριση της αρ. 63/1019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς».

19.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ν.Καραμαρίτης)

19.1.Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc, αρ.πρωτ.4/46962/2019.

20.ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Σ.Καραταπάνης)

20.1.Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης «Υψώσεως Τιμίου Σταυρού» στη Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών από 13 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2019.

21.ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Σ.Καραταπάνης)

21.1.Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Λουκά Δ.Κ. Αφάντου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ