Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου

0
30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ρόδος, 13-08-2019
ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 1797

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση στις 19 του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου με θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Υπηρεσίας των οικονομικών ετών 2017-2018

2. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών

3. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ..

4. Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/1975 στον πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) Χαμουζά Παναγιώτη του Γεωργίου
5. Έγκριση 2ου πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78257 του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΜΗΣ»
6. Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία του τμήματος πρόσβασης προς την νέα αποβάθρα στο Πέταλο λιμένα Σύμης” ποσού 59.652,16€ ανδόχου VAST MAKE IKE

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία του τμήματος πρόσβασης προς την νέα αποβάθρα στο Πέταλο λιμένα Σύμης” αναδόχου VAST MAKE IKE

8. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών “ «Συντήρηση μεταλλικής γέφυρας αλιευτικού καταφυγίου Φαληρακίου» ποσού 24.556,96€ με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου Σάββας Μακρής & ΣΙΑ ΕΕ

9. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “ «Εργασίες συντήρησης ανακαίνισης εσωτερικών χώρων γραφείων Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.» ποσού 24.207,28€ με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ ΕΕ

10. Έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου : «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

NO COMMENTS