Συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου

0
14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση στις 13 του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου με θέματα:

  1. Ορθή επανάληψη έγκρισης 2ης αναμόρφωσης ( υποχρεωτική) του προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. οικονομικού έτους 2019

  1. Εξουσιοδότηση δικηγόρου-νομικού συμβούλου Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. για να εκπροσωπήσει την υπηρεσία στην πρόσθετη παρέμβαση προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (τμήμα Ε΄) υπέρ του Υ.Π.ΕΝ. και της υπ΄αριθμ.  πρωτ. 148408/16-12-2015 απόφασης της  Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ.

  1. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού και των αιρετών μελών.

  1. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

NO COMMENTS