Η πρόταση του Δήμου Ρόδου για χρηματοδότηση του έργου «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου», έλαβε θετική έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης του έργου, ανάδειξης και εγκατάστασης εργολάβου.

Αναλυτικότερα, το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 327.000,00 ευρώ και εντάχθηκε στον οριστικό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, με θετική πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες ανάδειξης και διατήρησης της χλωρίδας και  πανίδας του ρέματος της Ψίνθου, παρεμβάσεις  στην τεχνητή λίμνη στο φράγμα και στη βόρεια περιοχή της πηγής «Φασούλι» και στη διαμόρφωση ανοικτών χώρων για την προσέλκυση επισκεπτών.

Επιπρόσθετα ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, υπέγραψε τις  διακηρύξεις διαγωνισμών δύο νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.237.000 ευρώ. Τα έργα αφορούν στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις δημοτικές ενότητες Αταβύρου και Καμείρου. Η χρηματοδότηση των έργων προέρχεται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα:

  • «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Έμπωνας και στην Τ.Κ Κρητηνίας της δημοτικής ενότητας Αταβύρου δήμου Ρόδου» Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 628.000 ευρώ και αφορά την αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση της  διαδρομή μήκους 5,7χλμ, από τον επαρχιακό δρόμο Έμπωνας –Κρητηνίας, διέρχεται μπροστά από το μοναστήρι της Αμάρτου και συνεχίζει μέχρι τον αγροτικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην Κρητηνία.  Για τον οικισμό του Μανδρικού, προβλέπεται η ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού , μήκους 1.3 χλμ που αποτελεί συνέχεια ενός υφιστάμενου ασφαλτωμένου αγροτικού δρόμου, που ξεκινάει από την επαρχιακή οδό Ρόδου Καμείρου.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 4/12/2018.

  • «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ Διμυλιάς –Ελεούσας –Πλατανιών-Απολλώνων-Σαλάκου της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 609.000 ευρώ. Αναλυτικότερα θα γίνουν παρεμβάσεις στις Τοπικές Κοινότητες α) Τ.Κ Διμυλιάς –Ελεούσας. Αποκατάσταση χωμάτινου αγροτικού δρόμου μήκους 1.960 χλμ. β) Τ.Κ Απολλώνων. Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Σαλάκου –Απολλώνων μήκους 1.5χλμ. γ) Τ.Κ Πλατανιών. Αποκατάσταση δύο αγροτικών οδών συνολικού μήκους 1.4 χλμ. δ) Τ.Κ Σαλάκου. Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου συνολικού μήκους 1.610 χλμ.

  Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα  3/12/2018.

 

 

NO COMMENTS