Ο Δήμος Ρόδου αρωγός σε 4 διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης για περιβαλλοντικά θέματα

0
85

Ο Δήμος Ρόδου αρωγός σε 4 διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης με θέματα την κυκλική οικονομία, τον βιώσιμο τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος

Ο Δήμος Ρόδου, εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος “BLUEISLANDS – Seasonal variation of waste as effect of tourism” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου INTERREG Mediterranean 2014-2020 συνδιοργανώνει 4 διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), τεχνικές ενημερώσεις για δημιουργία ικανοτήτων (capacity building) με θέματα την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, την κυκλική οικονομία, την Ανάλυση Κύκλου Ζωής στην διαχείριση αποβλήτων και τον βιώσιμο τουρισμό.

Τα σεμινάρια, είναι δωρεάν, θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλική Γλώσσα και θα έχουν διάρκεια περίπου μία (1) με μιάμιση (1,5) ώρα. Τα σεμινάρια οργανώνονται από τo δίκτυο Èco-Enterprises μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος “Blueislands” (https://blueislands.interreg-med.eu/) και όλοι οι ομιλητές είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους και διαθέτουν ευρεία εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος δήλωσε πως «Οι επιπτώσεις της εποχιακής διακύμανσης της παραγωγής αποβλήτων και η διαχείριση των παράκτιων ζωνών στα νησιά της Μεσογείου είναι προβλήματα χρόνων. Η αύξηση των τουριστικών ροών και η ταχεία ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών οδηγούν στην αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων σε τουριστικούς προορισμούς έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Τα οφέλη της μετάβασης στην κυκλική βιο-οικονομία και προστασία των οικοσυστημάτων της Μεσογείου είναι πολλαπλά. Το πρόγραμμα BLUEISLANDS και τα διαδικτυακά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν μέσα από αυτό έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν και να δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση αυτών των ζητημάτων και παράλληλα να επιμορφώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και τους φορείς σε θέματα πράσινης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Δίνουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ενδιαφέροντα και ταυτοχρόνως επίκαιρα θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και γι’ αυτό τον λόγο απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, φορείς, συλλόγους, ιδιωτικές επιχειρήσεις να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά σεμινάρια της αρεσκείας τους».

Η θεματολογία των σεμιναρίων είναι η εξής:

  1. Θέμα : Τhe Importance of ICZM for Coastal Tourism destinations adapting to climate change

Ημέρα Διεξαγωγής : 17 Μαΐου 2018 και ώρα Ελλάδος 15:30.

Ομιλητές : Daria Povh, Antoine Lafitte, Céline Damery

Εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο:

https://blueislands.interregmed.eu/newsevents/events/detail/actualites/webinartheimportanceoficzmforcoastaltourismdestinationsadaptingtoclimatechange/

  1. Θέμα : Towards circular economy on Mediterranean Islands

Ημέρα Διεξαγωγής : 22 Μαϊου 2018 και ώρα Ελλάδος 15:30.

Ομιλητής : Mahe Amertano

Εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο:

https://blueislands.interregmed.eu/newsevents/events/detail/actualites/webinartowardscirculareconomyonmediterraneanislands/

  1. Θέμα : Life Cycle Assessment for waste Management

Ημέρα Διεξαγωγής : 24 Μαϊου 2018 και ώρα Ελλάδος 15:30.

Ομιλητής : Mélissa Cornelus

Εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο:

https://blueislands.interregmed.eu/newsevents/events/detail/actualites/webinarlifecycleassessmentforwastemanagement/

  1. Θέμα : Sustainable Tourism – Educational and Techical Tools for its implementation in the Mediterranean Islands

Ημέρα Διεξαγωγής : 25 Μαϊου 2018 και ώρα Ελλάδος 11:30.

Ομιλητής : Alex Frick

Εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο:

https://blueislands.interregmed.eu/newsevents/events/detail/actualites/webinarsustainabletourismeducationalandtechnicaltoolsforitsimplementationinthemediter/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://blueislands.interreg-med.eu/news-events/events/ ή να επικοινωνήσετε το αργότερο μέχρι τις 14 Μαΐου με τον υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Γαμβρούδη Χρήστο στο τηλ: 6937419127

NO COMMENTS