2. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ,
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ,
ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ, ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Δικαιολογητικά:

Α) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ απαιτείται:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
 2. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχο ή συνδικαιούχος).
 3. ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (ΑΦΜ και για ανήλικους δικαιούχος).
 4. Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους.
 5. Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email).
 6. Βιβλιάριο υγείας.

Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ απαιτείται:

 1. Νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, πληρεξούσιο σε ισχύ, απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).
 2. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αντιπροσώπων.
 3. Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email).
 4. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και νομιμοποιητικό έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου (αφορά γονείς).

Επιπλέον:

α.  Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.

β.  Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση ιδιωτικής κλινικής να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.

 

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση