Ενημέρωση για το ευρωπαϊκό έργο “Blueislands”- Interreg Med στον Δήμο Ρόδου

0
132

Ημερίδα ενημέρωσης για το ευρωπαϊκό έργο “Blueislands” – Interreg Med, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος  και ο Δήμος Ρόδου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 2.755.320,41€, με διάρκεια 3 έτη, έχει ως στόχο την κατανόηση, ανάδειξη και μετριασμό των επιπτώσεων της εποχικής διακύμανσης παραγωγής αποβλήτων σε 8 περιοχές-νησιά της Μεσογείου ως αποτέλεσμα του τουρισμού. Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου.

Μιλώντας στην έναρξη της συνάντησης, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους υπογράμμισε ότι «Οι επιπτώσεις της εποχιακής διακύμανσης της παραγωγής αποβλήτων στα νησιά της Μεσογείου είναι ένα πρόβλημα χρόνων. Η αύξηση των τουριστικών ροών και η ταχεία ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών οδηγούν στην αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων σε τουριστικούς προορισμούς έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Με τη βελτίωση της γνώσης των παραγόμενων ρευμάτων αποβλήτων, τη δημιουργία κοινών κατευθυντήριων γραμμών και τη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ των νησιών της Μεσογείου, το έργο BLUEISLANDS στοχεύει στην προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού και στην τροφοδότηση των τοπικών αλυσίδων κυκλικής οικονομίας.»

Κατά την διάρκεια της παρουσιάστηκαν οι στόχοι του προγράμματος και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο νησί της Ρόδου.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου στο πρόγραμμα ανέρχεται στις 224.684,40€ και αφορά την  προμήθεια και αξιοποίηση ενός Κινητού Κέντρου Ανακύκλωσης σε διάφορες χρονικές περιόδους σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (παραλίες, ξενοδοχεία κ.α) της Ρόδου. Κατά την διάρκεια του προγράμματος διεξάγονται επίσης δειγματοληψίες και έρευνες σε 3 παραλίες της Ρόδου για την εκτίμηση της δυναμικής των μίκρο- και μάκρο-πλαστικών (micro- and macro-plastics) και την επίδραση τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Για Περισσότερες Πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ

Τα αποτελέσματα των ερευνών και δράσεων στην Ρόδο

θα αποτελέσουν πρότυπο-πιλότο μετάδοσης γνώσεων και καλών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του έργου.

Τέλος με βάση τα αποτελέσματα από τις δράσεις σε όλα τα νησιά θα καταρτιστούν σχέδια δράσης, πρόληψης και διαχείρισης για τον μετριασμό της παραγωγής αποβλήτων ως αποτέλεσμα του τουρισμού.

NO COMMENTS